قراردادها

قراردادهای پژوهشی:

1-قرداد همکاری با سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران:

موضوع:« مطالعه تطبیقی قوانین و مقرارت حاکم بر نظام پیمانکاری کشور با کشورهای ترکیه، عربستان و مالزی»

 

2- قرداد همکاری با سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران:

موضوع:« تجزیه و تحلیل انواع ریسک های صنعت احداث در فضای کسب و کار کشور و ارائه راه‌کارهای کاهش اثرات آن ها»

 

3-قرارداد همکاری با انجمن شرکت های مهندسی نفت، گاز وپتروشیمی:

موضوع:«شناسایی عوامل بازدارنده شکل گیری کنسرسیوم در صنعت احداث و ارائه راه‌کار به منظور رفع موانع»

 

4-قرارداد همکاری با شرکت مهندسین مشاور سنجش امکان طرح:

موضوع:«مطالعات تدوين نظام اندازه‌گيري عملكرد محيط كسب و كار ايران با هدف بهبود شاخص‌هاي رقابت‌پذيري ايران در جهان»

تاریخ ارسال: 1394/11/13
تعداد بازدید: 6306
ارسال نظر