دوره آموزشی MCIDM

دوره:MCIDM

در ایران برای اولین بار «دوره مدیریت کاربردی توسعه صنعت احداث» توسط این موسسه ویژه مدیران شرکت های فعال در صنعت احداث"، طراحی و اجرای آن در قالب جلسه های پیوسته از اردیبهشت ماه سال 1387 آغازگردید.

این دوره با الگو برداری از معتبرترین مراکز علمی- کاربردی موفق جهان به نحوی طراحی گردیده که شرکت کنندگان علاوه بر بررسی مسائل و مشکلات و یافتن راه حل های برون رفت از چالش ها و بحران های سازمان، به سوی یافتن راهکارهای توسعه و ارتقاء گام بر داشت.

1- منابع و مراجع استفاده شده برای طراحی دوره MCIDM:

 1. Ohio State University
 2. University of Middlesex London
 3. University of Pecs Hungary
 4. Universities of Aarhus and Aalborg
 5. Fredrickshaven business school
 6. University of Cambridge
 7. Max Planck Institute of Economics, Germany
 8. George Mason University
 9. Ohio University Center For Entrepreneurship
 10. Ohio University TechGrowth
 11. University of Texas Construction Industry Institute
 12. Zero Emissions Research and Initiatives
 13. Construction Industry Development Board
 14. The Simonyi Center
 15. Simonyi Business and Economic Development Center
 16.  Breakthrough Learning and Innovation Platforms

    2-محتوي دوره :

1- Principles of Management                   
2- Business Process Planning
3- Entrepreneurial Orientation
4- Leadership
5- Human Resource Management
6- MIT
7- Construction Services Marketing
 8- Paradigm Shift

3- ویژگی های دوره:

 1.  طراحی پلتفرم خلق مشترک و نوآوری از طریق ظرفیتسازی برای پایداری  صنعت  احد ا ث و انرژی 
 2. امکان ثبت نام در این دوره به سه شکل پاره وقت، تمام وقت و تکدرس
 3. توسعه و ترویج تفکر مشارکتی به جای تفکر رقابتی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی
 4. عضویت در باشگاه تحقیق و توسعه با ۲۶ پلتفرم بین المللی و مزایای مشارکت ایده , توانمندی های کارشناسی , توانمندی های لجیستیک و سرمایه ای 
 5. امکان برخورداری از گواهینامه معتبر داخلی و خارجی

4-   دستاوردها و مزایای دوره:

سطح اول 200ساعته Foundation 

در این بلوک شرکت کنندگان به درک جامع برای تشخیص موقعیت، تشخیص نقاط بحرانی و جهت دهی صحیح عملیات و انتخاب برنامه ها می رسند.

سطح دوم 300 ساعته Upstream 

در این بلوک شرکت کننـدگـان بـه تخصـص هـای لازم بـرای مدیریت و راهبـری کـلان اقتصادی- اجتماعی در سطوح ملـی، منطقـه ای و جهانـی مسلط می شوند.

سطح سوم 300 ساعته Downstream 

در این بلوک شرکت کنندگان به تخصص های مور نیاز جهت مدیریت عملیات، مدیریت لجستیک، مدیریت منابع انسانی و مدیریت مالی مسلط می شوند.

5- مزیت­هایی که مخاطبان ما با حضور در این دوره کسب می کنند عبارتند از حصو ل  دانش و مهارت در زمینه های ذیل:

 

- در این بلوک شرکت کنندگان به تخصص­های مور نیاز جهت مدیریت عملیات، مدیریت لجستیک، مدیریت منابع انسانی و مدیریت مالی مسلط می شوند.

- فرایند تولید کار و کارآفرینی

- راه های افزایش سود و سرمایه

- نگرش ها و شيوه هاي نوين مديريت در هزاره سوم

- تجزیه و تحلیل موقعیت 

- راهکارهای بهبود وضعیت کنونی

- استراتژی­های برخورد با تغییر

- کشف راه­حل­های تازه برای توسعه کسب و کار

- ترمینولوژی روز صنعت احداث

- تکنیک­های حل مساله

- افزایش ظرفیت­های اجرایی و توانایی ارائه مشاوره حرفه­ای به سازمان

و برخی مزیت­های استثنایی دیگر:

- برقراری ارتباط با همکاران صنعت احداث و بهره­مندی از فضای سینرژیک حاکم بر محافل این صنعت

- حضور مستمر در کنار مدیرانی که ممکن است امکان دستیابی به ایشان سهل نباشد.

6-  عمده مباحث و موضوعات این دوره:

- استراتژی های برخورد با تغییر

- کشف راه حل های تازه برای توسعه کسب و کار

- شیوه های دستیابی به بازارهای داخلی

- آشنایی و بکارگیری ترمینولوژی روز صنعت احداث

- تکنیک های حل مساله

- افزایش ظرفیت های اجرایی و توانایی ارائه

- نگرش ها و شيوه هاي نوين مديريت در هزاره سوم

- راهکارهای بهبود وضعیت کنونی

- فرایند تولید کار و کارآفرینی

- راه های افزایش سود و سرمایه

- مشاوره حرفه ای به سازمان

- استراتژی ایجاد فرصت کار و ایجاد  شغلهای با ارزش افزوده بالا از طریق  گردش مغزها (نگاه  IOM)
- اقتصاد متکی بر داشته ها و منابع وافر , اقتصاد آبی 
- کار آفرینی توسعه گرا 
- حاکمیت سازمانی کاتالیزر برای توسعه و پایداری 
- استراتژی ارتباطات و ارتباطات استراتژیک در صنعت احدا ث و انرژی 
- جهانی شدن و استراتژی  صادرات خدمات فنی و مهندسی 
- مدل توسعه و روش های انتقال فرایندهای عملیاتی  به مدلهای توسعه گرا
- پارادایم , تعریف و تقویت نقش ها در زنجیره ها و شبکه های ارزشی( سازمانی, صنعتی, اجتمایی)
 
7- مدرسان دوره مدیریت کاربردی- توسعه صنعت احداث   (MCIDM):

 

اولین اساتید این دوره ها، همان شرکت کنندگانی می باشند که با توجه به تجربیات قبلی و برداشت­های خود از مباحث مطرح شده در جلسات، فضای حرفه­ای و تخصصی را بر جلسات حاکم می نمایند؛ البته به منظور انطباق صحیح نتیجه مباحث جلسات با دانش و استانداردهای علمی روز، از حضور اساتید مجرب و مطرح دانشگاه­های داخلی و خارجی در این دوره ها بهره گرفته می شود.

تعدادی از اساتید که تاکنون موسسه را در برپایی دوره و جلسات یاری رسانده اند، عبارتند از آقایان:

مهندس محمدرضا انصاری (مدیرعامل محترم شرکت کیسون)، دکتر منوچهر انصاری، دکترمجتبیبکی حسکوئی، پرفسور حسام الدین بیان، دکتر محمدحسن پرداختچی، دکتر عبدالرضا حافظی، دکتر طهمورث حسنقلی پور، دکتر اباصلت خراسانی، دکتر کامبیز طالبی، دکتر سید محسن فاطمی، دکتر محمد قهرمانی، مهندس عبدالعظیم گلچین(مدیرعامل محترم شرکت سیویل دز) دكتر محمدرضا نظري، دکتر علیرضا یوسفی، دکتر امیدفدایی منش، دکتر ابوالقاسم نوری، دکتر محمد رضا سعید ی، دکترسید بطحایی، مهندس سید حسن افتخاریان .

8- مخاطبان دوره مدیریت کاربردی- توسعه صنعت احداث   :(MCIDM)

کلیه­ ی مدیران (در سطوح مختلف با حداقل 5سال سابقه کار مدیریتی) و کارشناسان ارشد (حداقل 10سال سابقه کار مرتبط با صنعت احداث) علاقمند و با انگیزه­ای که در عرصه­ی صنعت احداث به دنبال تحقق بخشیدن به اهداف حرفه­ای و تقویت توانایی­های خود باشند، مخاطبان این دوره قلمداد می­گردند.

به منظور استفاده هر چه بیشتر از مطالبی که در این دوره ارائه می­گردد، توصیه می شود داوطلبان دارای ویژگی­ها و توانایی­های ذیل باشند:

آمادگی برای تغییر

-برخورداری از مهارت توانایی درک مطلب، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن زبان انگلیسی در حد متوسط و بالاتر.

- آشنایی با کامپیوتر و جستجو در فضای اینترنتی.

- توانایی تهیه گزارشات تحلیلی.

- علاقمندی به کار گروهی و مشارکتی.

- برخورداری از نگرش توسعه­ای و دانش محوری. 

- آمادگی ارائه سخنرانی و ارائه اطلاعات در جلسات.

 

                        عناوین و تعداد ساعات ماژول های سطح اول (Foundation)200 ساعته

کد

عنوان ماژول

تعداد ساعت

0101/001

برنامه ریزی فرایند مدیریت( طراحی مجدد و نظارت)

Business Process ( redesign planning and monitoring)

25

0102/001

بازاریابی خدمات در صنعت احداث

Construction Services Marketing

15

0103/001

کارآفرینی و صنعت احداث

Entrepreneurial Orientation Construction industry

20

0104/001

تغییر نگرش وصنعت احداث

Construction Industry&Paradigm Shift

15

0105/001

مدیریت نیروی انسانی و صنعت احداث

Human Resource Management &Construction Industry

20

0106/001

رهبری و مدیریت تحول در صنعت احداث

Leadership & Change Management in the  Industry Construction

25

0107/001

مدیریت فن آوری اطلاعات و صنعت احداث

Management Information Technology& Construction Industry

15

0108/001

اصول و مبانی مدیریت و صنعت احداث

Principles of Management &  Construction Industry

15

0109/001

یادگیری فعال

Action Learning

50

 
 

عناوین و تعداد ساعات ماژول های سطح دوم (Upstream)300ساعته

کد

عنوان ماژول

تعدادساعت

0201/001

مبانی نظری و عملی اقتصاد خرد و کلان

(مقدمه­ای بر مکانیزم­ها، سطوح، انواع و مدل­های تاریخی)

Basics of Macro and Micro Economics theory and practice

(introduction to mechanisms, levels, types and historical models)

35

0202/001

موردکاوی در تجارت بین الملل و صنعت احداث

Cases in International Trade &Construction Industry

25

0203/001

موردکاوی در حقوق کسب و کار بین الملل و صنعت احداث

Cases in International Business Law &Construction Industry

20

0204/001

مورد کاوی استراتژی کسب و کار بین الملل در تئوری و در عمل

International Business Strategy: Theory and Practice + Case studies

25

0205/001

برنامه ریزی و تعیین سیاست های اقتصادی

از بُعد نظری و عملی بر اساس دیدگاه صنعت احداث

Economic Policy Planning and Decision

-Theory and Practice from  perspective  of 

Construction Industry

25

0206/001

اقتصاد دانش محور و صنعت احداث

Knowledge Based Economics &&Construction Industry

20

0207/001

توسعه پایدار منطقه ای و سیاست های  کلان  صنعت احداث

Sustainable Regional Development and Public   Policy VS. The  Construction Industry

35

0208/001

امور مالی بین المللی در صنعت احداث

Cases in International Finance &Constructional   Industry

20

0209/001

روش های تحقیق برای مدیران صنعت احداث

Research Methods for  Construction Industry Managers

25

0210/001

ارتباطات درون فرهنگی کسب و کار

Intercultural Business Communication

25

0211/001

تحول تاریخی علوم مدرن و فلسفه علم اقتصاد

Historical Evolution of Modern Science and the Philosophy of Economics

35

0212/001

روانشناسی و روانشناسی اجتماعی در اقتصاد قرن 21

Psychology and social Psychology in the context of 21 century Economics

15

 

 

عناوین و تعداد ساعات ماژول های سطح سوم (Downstream)300ساعته

کد

عنوان ماژول

تعداد ساعت

0301/001

دستاوردهای نوین مدیریت زنجیزه تامین در صنعت احداث

Advancements in Construction Industry’s supply chain management

25

0302/001

رهبری ذینفعان از طریق "رهبری و  سازماندهی پروژه 360 درجه"

Leading stakeholders through “360 degree project leadership and organization”

50

0303/001

برنامه ریزی تاسیس و کنترل نهادهای تازه شکل گرفته وSMEها تحت نظام اقتصاد نوین (مدیریت افراد در پروزه ها)

Planning for establishing and monitoring start-ups and SMEs under the new economy,  Managing People on Projects

25

0304/001

مدیریت بر اقتصاد پروژه (سهام، اموال، امور مالی و ارزشیابی) و حسابداری صنعتی

Project Economics , Valuation and Finance, Portfolio Management and Cost Accounting

35

0305/001

نگرشهایی از منظر مدیریت جامع در حیطه مدیریت پروژه ها برای رقیبان محلی، منطقه ای و صاحبان پروژه

Holistic perspectives in project management  for local and international contenders as well as project owners

50

0306/001

مدیریت ابعاد و فضای حقوقی پروژه ای برای  شرکت کنندگان منطقه ای، بین المللی و صاحبان پروژه

Management of the Projects’ legal environment for local and international contenders as well as project owners

25

0307/001

مدیریت لجستیک و پشتیبانی پروژه

Project Logistics and Facilities’ Management

25

0308/001

پیشرفت های فنی و سازمان های پروژه محور

Technology advancements and Project Driven Organizations

35

0309/001

افزایش اثربخشی طرح عملیات و و استراتژی عملیایت در خدمت باز مهندسی فرآیندها

Operations design optimization and operations strategy aiding project and business process  re-engineering

30

0310/001

سمینار تکمیلی

Complimentary seminars

10

 

9- زمانبندی دوره مدیریت کاربردی - توسعه صنعت احداث   :(MCIDM)
- زمانبدی شروع، ورود و حضور علاقمندان دوره عبارت است از:

- بهار(اواخر اردیبهشت/ اوایل خرداد)

- تابستان(اواسط شهریور)

- پاییز(اواخر آذر/ اوایل دی)

- زمستان(هفته سوم بهمن)

 

10- تصاویر:

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال: 1394/11/5
تعداد بازدید: 4807