جامعه مهندسان مشاور ایران

جامعه مهندسان مشاور ایران

جامعه مهندسان مشاور ایران

در آغاز کار در دهه ١٣٤٠ مهندسین مشاور در قالب دو تشکل حرفه ای یکی به نام "سندیکای مهندسین مشاور معمار" که منحصراً شامل مهندسین مشاور معمار و شهرساز بود و دیگری "انجمن مهندسین مشاور ایران" که مهندسین مشاور ذیصلاح در سایر رشته ها را در بر می گرفت فعال بودند. این دو گروه در حفظ اهداف حرفه ای خود بصورت جداگانه با سازمان برنامه، کارفرمایان و سازمان های دولتی در تماس بودند، ولی در مواردی که منافع مشترک داشتند گرد هم آمده و بصورت جمعی به نمایندگی حرفه مهندسی مشاور ظاهر می شدند .

مقدمات تأسیس جامعه مهندسان مشاور ایران پس از تصویب آئین نامه تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور توسط هیأت وزیران در خرداد ماه ١٣۵٢ که در ماده ١٢ آن تأسیس جامعه مشاوران به منظور همکاری با سازمان برنامه پیش بینی شده بود، فراهم آمد و بالاخره در تاریخ 1352/12/7 دو تشکل فوق جامعه را  تحت عنوان "جامعه مشاوران ایران" و به شماره ١۴٧١ به ثبت رساندند و به این ترتیب جامعه فعالیت خود را رسماً آغاز نمود.

در سال ١٣۵٨ و به دنبال انقلاب اسلامی ١٣۵٧، جامعه مشاوران به بازنگری خود پرداخته و اساسنامه جدیدی را به تصویب رساند و وارد دوره دیگری از فعالیت های خود شد. جامعه بنا به دستور وزارت کشور و تأییدیه مورخ 1369/10/10، از این تاریخ به بعد با نام "جامعه مهندسان مشاور ایران" به جای "جامعه مشاوران ایران" با پروانه شماره ١۵/٢-۴٢ الف به فعالیت خود ادامه داد که هم اکنون نیز ادامه دارد. جامعه مهندسان مشاور ایران مشمول قانون احزاب و جمعیت ها است و اساسنامه آن جهت تطبیق شرایط با قانون مذکور، تغییر داده شده و این تغییرات به همراه پاره ای اصلاحات دیگر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1367/6/28  به تصویب رسیده است. طبق اساسنامه و قانون احزاب، پروانه فعالیت جامعه در هر دوره ، از طرف وزارت کشور صادر می شود و طبق مفاد همین اساسنامه جامعه مهندسان مشاور ایران جمعیتی ملی، فرهنگی، فنی و حرفه ای مستقل از تمام احزاب و گروه های سیاسی است که شرکت های مهندسی مشاور در بخش خصوصی در آن گرد آمده اند تا ضمن ایجاد یک نظام حرفه ای استوار بر اصول دموکراتیک، در اعتلای حرفه مهندسی مشاور بکوشند و در راستای دستیابی به استقلال فنی و تکنولوژی پیشرفته منطبق با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و اقتصادی کشور گام بردارند .

تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
تلفن:60-22406259

فکس:22406258

تاریخ ارسال: 1395/11/6
تعداد بازدید: 2569