کارگروه تعامل با اتاق بازرگانی

کارگروه تعامل با اتاق بازرگانی:

 

اهداف کارگروه:

 • اصلاح ترکیب تخصصی هیأت نمایندگان اتاق های بازرگانی تهران(انتخابات اسفندماه در سال 93) و شهرستان ها (در دوره های بعد) بعنوان پارلمان بخش خصوصی که از جایگاه قانونی و منابع مالی خوبی برخوردار می باشد، برای تعامل بیشتر و بهتر بخش خصوصی با دولت و مجلس و قوه قضائیه.
 • تلاش جهت عضویت حداکثری شرکت های عضو 8 تشکل صنعت احداث و انرژی دراتاق بازرگانی تهران و تمدید اعتبار کارت های عضویت و بازرگانی شرکت های عضو اتاق به منظور حضور مؤثر، منسجم و هدفمند در صحنه انتخابات اسفندماه 93 اتاق تهران و انتخاب نمایندگان واقعی و صاحب نظر در بخش های:بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی از بین فعالین اقتصادی بخش خصوصی.
 • زمینه سازی همکاری های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای بین موسسه و اتاق بازرگانی تهران.
 • تلاش برای  عضویت انجمن ها و سندیکاهای صنعت احداث و انرژی در اتاق بازرگانی ایران(عضویت تشکلی).
 • تلاش برای تشکیل فدراسیون های تخصصی و کنفدراسیون احداث و انرژی در ساختار جدید اتاق بازرگانی ایران از طریق پیوستن انجمن ها و تشکل های مرتبط با این فدراسیون ها و کنفدراسیون ها.

دستاوردها:

 • ایجاد یک تحول در ترکیب نمایندگان اتاق تهران (با توجه به ترکیب نمایندگان دوره های قبل تفکر مهندسی و      صنعتی در هیأت نمایندگان جدید تقویت شده است).
 • انتخاب 4 نفر از رؤسای هیأت مدیره تشکل های صنعت احداث و انرژی در هیأت نمایندگان اتاق تهران.(آقایان:مهندس انصاری، دکتر پدیدار، دکتر شمس اردکانی و مهندس کلاهی)
 • در مجموع حداقل 7 نفر از فعالین صنعت احداث و انرژی بعنوان نماینده انتخاب شده اند که می توانند فراکسیون قوی و خوبی در نمایندگان اتاق تهران ایجاد نمایند ضمن اینکه با انجام لابی و ارائه برنامه های کارشناسی شده می توانند جمع دیگری از اعضای هیأت نمایندگان اتاق را نیز به سمت اهداف این فراکسیون جذب نمایند.
 • تهیه ی بانک اطلاعاتی 3158 شرکت عضو 8 تشکل صنعت احداث و انرژی.
 • کسب تجربه ی مفید توسط تیم پروژه تعامل با اتاق برای استمرار این پروژه و نیز انجام پروژه های مشابه فراتشکلی.
 • برقراری ارتباط مستقیم بین موسسه و شرکت های عضو تشکل ها و زمینه سازی برای همکاری های آتی.

 

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال: 1394/12/16
تعداد بازدید: 3357