کارگروه ها

ده کارگروه صنعت احداث و انرژی:

کارگروه های ده گانه صنعت احداث و انرژی به منظور تعامل بیشتر با نهاد ها و ارکان حکومتی و افزایش همگرایی و تعامل بیشتر بین تشکل های صنعت احداث و انرژی و «ایجاد هماهنگی و یک صدایی» توسط تشکل های صنعت احداث و انرژی در موضوعات مختلف و پیگیری و پایش قطعنامه های کنفرانس صنعت احداث و انرژی تشکیل گردید.

عناوین ده کارگروه صنعت احداث و انرژی:

نام کارگروه

هماهنگ کننده کارگروه

سخنگوی کارگروه

کارگروه آب و فاضلاب

جناب آقای مهندس ژیرافر

جناب آقای مهندس غفاری شیروان

کارگروه انرژی

جناب آقای مهندس شریفیان

جناب آقای دکتر الهی

کارگروه برق

جناب آقای مهندس باقری

جناب آقای مهندس حمیدرضا صالحی

کارگروه زیرساخت

جناب آقای مهندس اشتری

جناب آقای مهندس ملکیانی

کارگروه صدور تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی

جناب آقای مهندس طراوت

سرکار خانم مهندس شرکاء

جناب آقای مهندس پیروی

کارگروه مالی و اقتصادی

جناب آقای مهندس معدلی

جناب آقای مهندس امیری فر

جناب آقای مهندس پارسا

کارگروه معدن و صنایع معدنی

جناب آقای مهندس بهرامن

جناب آقای مهندس صادقی پناه

کارگروه« تعامل صنعت احداث و انرژی با اتاق بازرگانی»(تعامل با اتاق)

جناب آقای مهندس سیامک دولتشاهی

جناب آقای مهندس علی اصغر گلسرخی

کارگروه «یک در هزار فروش»(تأمین منابع مالی)

جناب آقای مهندس سیروس رضا مقدم

جناب آقای مهندس محمدحسن حقگویی

کارگروه «سازمان ملی مشارکت بخش عمومی- بخش خصوصی، تعاونی و نهاد علم»

جناب آقای دکتر شهریار عامری

 

 

اهداف جلسات هماهنگی کارگروه های صنعت احداث و انرژی:

1-«جمع بندی» مصوبات جلسات هماهنگی کارگروه ها و بندهای قطعنامه های کنفرانس صنعت احداث و انرژی و موضوعات مطرح شده در پانل های تخصصی کنفرانس(جمع آوری حدود 250 موضوع) توسط موسسه.

2-«دسته بندی موضوعی» 250 موضوع جمع آوری شده(بند 3) در قالب 17 محور اساسی و مهم صنعت احداث و انرژی توسط موسسه.

3-تنظیم و تدوین و ارائه RFP برای 12 عنوان پروژه(بند 4) توسط موسسه به شرح زیر:

●تعریف الگوی توسعه در صنعت احداث و انرژی و مدل سازی

●تشکیل سازمان ملی مشارکت بخش عمومی- بخش خصوصی و نهاد علم

●انجام تعاملات با نهادهای حکومتی

●توسعه منابع مالی

●توجه به اقتصاد کلان و شاخص ها و اثرات آن بر صنعت احداث

●اجرای سالم اصل 44 با عنایت به پرهیز از انحصارات

●تعالی سازمانی، رتبه بندی و تشخیص صلاحیت

●توسعه منابع انسانی

●توسعه فناوری و الگوهای ساخت پیشرفته

●توسعه استانداردها و کیفیت

●یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی

●قوانین و مقررات

4-ارائه فرآیند و فلوچارت نحوه ی تصمیم سازی و تصویب و اجرای پروژه های مطرح در موسسه

 

دستاوردهای جلسات هماهنگی کارگروه های صنعت احداث و انرژی:

●تشکیل کارگروه و تیم پروژه تعامل صنعت با اتاق، تشکیل بانک اطلاعاتی شرکت های عضو 8 تشکل صنعت احداث و انرژی و فعالیت هماهنگ و هدفدار برای انتخابات اسفندماه اتاق بازرگانی تهران و ایجاد تحول در ترکیب تخصصی هیأت نمایندگان اتاق تهران.

●تشکیل کارگروه «یک در هزار فروش» و تنظیم و امضای تفاهم نامه مشترک 15 تشکل عضو و همسو در صنعت احداث و انرژی برای دریافت سهم یک در هزار فروش از اتاق ایران و تلاش جهت نهادینه شدن و رسمیت یافتن پرداخت سهم یک در هزار فروش توسط اتاق ایران برای توسعه تشکل ها.

●ارائه پیشنهادات اصلاحی توسط اعضای کارگروه و تشکل های مربوطه به دولت در موضوعات:

- اقتصاد مقاومتی

- بسته ی اقتصادی خروج از رکود تورمی

- مالیات بر ارزش افزوده

- لایحه ی بودجه ی سال 94

- احیای سازمان برنامه و بودجه(مدیریت و برنامه ریزی)

- همکاری در پروژه های مصرف بهینه و نگهداشت انرژی

- اصلاح قیمت حامل های انرژی در جهت حمایت از تولید و اقتصاد رقابتی

- ارائه تسهیلات جهت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی

 

 

 

تاریخ ارسال: 1394/12/16
تعداد بازدید: 3343