رونمایی از ترجمه فارسی کتاب «اقتصاد آبی» توسط نویسنده کتاب:گونتر پاولی

                                                                        

در مراسم اختتامیه "سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث" که توسط موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث برای سومین بار متولی برگزار گردید از ترجمه فارسی کتاب "اقتصاد آبی" که به اهتمام موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث ترجمه و چاپ گردیده است؛ توسط نویسنده کتاب رو نمایی شد.

در این مراسم که با حضو ر بزرگان صنعت احداث کشور در روز 19آذرماه سال 91 در مرکز همایش های بین المللی  هتل المپیک تهران برگزار گردید؛ " گونتر پائولی" نویسنده و تئوریسین اقتصاد آبی، ضمن ابراز خشنودی از ترجمه کتاب وی در ایران؛ از تلاشهای موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث در این زمینه سپاسگزاری نمود.

 

 

ايده هايي كه دراين كتاب با آنها مواجه مي شويد در زمره وسوسه برانگيزترين چشم انداز تحقق بخشيدن به اقتصادي بامصرف سوخت هاي فسيلي كم، منابع كارآمد و رقابت پذير در قرن ۲۱ است. شايان ذکر است كه برخي از بزر گترين فرصت هاي شغلي از تقلیدکردن از بازدهی بدون ضايعات اكوسيستم ها حاصل خواهد شد. جهان طبيعي با همه عظمت و تنوعش، تاكنون بسياري از مشكلات تداوم پذيري را كه بشريت به طرق مبتكرانه، غيرمنتظره و حتي دور ازانتظار با آنها روبه رو مي شود حل كرده است. اگر انسان ها بتوانند فقط پاسخ تركيب ها، فرآيندها، ساختارها و طرح هاي مسحور كننده اي را كه موجودات زنده _ از باكتري ها ونرم تنان تا خزندگان و پستانداران _ طي هزاران سال شكل داده وآزموده اند پيدا كنند، شايد آ ن گاه راه حل هايي نووتحول پذير براي بسياري از چالش هاي روياروي يك سياره 6 ميليارد نفري كه تا سال ۲۰۵۰جمعيت آن به 9 ميليارد افزايش خواهد يافت داشته باشيم.
کتاب گونتر پاولي، اقتصاد آبي، در را به روي اين حوزه جديد و دورنگر مي گشايد.پيشنهادهاي پيشگامي را که اين كتاب مطرح مي كند رهبران تجاري وحكومتي را به سرعت ترغيب خواهد كرد تا علوم نوين را در بنيان اين تحولات جديد كندوكاو كرده و بسط دهند. اين كتاب آثار مبتکرانه  بسیاری از دانشمندان از جمله اميل ايشيدا (ژاپن)، ويلهلم بارتلوت(آلمان)، اندرو پاركرد( بريتانيا)، جوئنا ايزنبرگ(روسيه / ايالات متحده آمريكا )، ژورژي البرتووييرا كوستا (برزيل) و ديگر دانشمندان پيش قدم را كه از قبول خرد متعارف و وضع موجود،هر دو امتناع مي ورزند، برجسته مي كند. كتاب اقتصاد آبي، با برجسته كردن آثار ايشان، نشان مي دهدكه ما مي توانيم شيوه هايي براي به كار گرفتن فيزيك، شيمي و بيولوژي با مواد تجديدپذيرو روش هاي پايدار پيدا كنيم، درست همانند كاري كه اكوسيستم ها انجام مي دهند. اين امر ديگر در قلمرو داستان هاي علمي  تخيلي نيست و درواقع همين جا و همين حالا دارد اتفاق مي افتد. اين مواد و روش ها با سياست هاي مناسب تحقيق وتوسعه و با راهبردهاي حمايتي كه از طريق سازوكارهاي بازار بنياد ارائه مي شوند، فرصت هاي فراواني را براي تطبيق سريع با مسائل اضطراري جهانی عرضه مي كند.

پذيرش فراگير چارچوب پيشنهاد شده دركتاب اقتصاد آبی به نوبه خود مي تواند مبناي منطقي مستحكمي را براي اجراي برنامه پيمان تنوع بيولوژيكي ومأموريت هاي سازمان هايي نظير برنامه محيط زيست ملل متحد و اتحاديه بين المللي حفظ طبيعت فراهم كند. درحال حاضر گونه ها با سرعتي بي سابقه درحال نابودي هستند. بسياري ازدانشمندان معتقدند كه جهان اكنون دستخوش موج ششم انقراض ها است و علت آن، الگو هاي اقتصادي و رفتار انساني می باشند كه به نقش گونه ها، زيست بوم ها و اكوسيستم ها در زندگي ما و نظام هاي حمايتي حيات كره زمين كم بها مي دهند .

اين گونه ها در اکوسيستم ها با فراهم کردن خدمات اساسي در سطح محلي، منطقه اي و جهاني، زيربناي اقتصاد مگا ميليارد دلاري ما را تشکيل مي دهند. بسياري ازگونه ها وفرآيندهاي اكوسيستمي سرنخ دستاوردهاي بالقوه مهم در توليد دارو، محصولات غذايي، سوخت هاي غير فسيلي، و مواد كم انرژي بر هستند. اينها مي توانند براي اقدامات اجتماعي در كاهش تغييراقليمي يا تعديل آن ضرورت پيدا كنند. اين دستاوردها قطعاً نياز خواهند داشت تا از شركت ها وصنايع جديد براي فراهم آوردن مشاغل مناسب و پايدار حمايت كنند. كتاب اقتصاد آبی براي ۱۰۰ نوآوري اي كه توصيف مي كند امكان شغل براي ۱۰۰ ميليون نفر را تخمين مي زند. قابل قبول بودن اين تخمين با اين واقعيت كه امروز افراد بيشتري در صنايع انرژي هاي تجديدپذير شاغلند تا در مجموع صنايع نفت وگاز و سرمايه گذاري در نيروگاه هاي بادي، خورشيدي و زمين گرمايي بيشتر از سرمايه گذاري درنيروگاه هاي جديد با سوخت فسيلي هستند، افزايش مي يابد.

 سازمان ملل متحد پيش بيني مي كند كه تا سال ۲۰۲۵، 8/1 ميليارد نفر دركشورها يا مناطقي زندگي خواهند كرد كه دچار كمبود آب هستند. دوسوم از جمعيت جهان احتمالاً در شرايط مضيقه آبي زندگي مي كنند. در همين حال، انتظار مي رود تغييرات اقليمي از طريق رويدادهاي آب و هوايي بسيار شديد مسئله آب را وخيم تر كند. يك سامانه جمع آوري آب الگو گرفته از سوسك صحراي ناميبيا را در نظر بگيريد. اين جانور مبتكر درجايي زندگي مي كند كه فقط بيش از يك سانتيمتر باران در سال در آن جا مي بارد، ولي اين موجود مي تواند آب را از مه هايي كه چندين صبح در هر ماه به شكل تندبادهايي در پهنه صحرا مي وزند جمع آوري كند.

پژوهشگران اخيراً سطحي را طراحي كرده اند كه از ناهمواري هاي جذب كننده آب و حفره هاي آب پخش كن پولك هاي بال هاي اين سوسك الهام گرفته است. اين پولك ها به اين حشره امكان مي دهند تا قطره هاي آب را كه از يك تار موي انسان نازك تر هستند جمع و هدايت كنند. آزمايش هايي براي جذب بخار آب از برج هاي سردكننده با استفاده از روشي به تقليد از مهارت اين سوسك انجام شده اند. آزمايش هاي اوليه نشان داده اند كه اين ابداع مي تواند 10 درصد از آب هدر رفته را بازيافت كند. اين امر هزينه انرژي را براي ساختمان هاي نزديك با كاهش اثر جزيره گرمايي كمتر مي كند. سالانه حدود ۵۰۰۰۰ برج خنك كننده آبي ساخته مي شوند و هريك از اين برج هاي بزرگ بيش از ۵۰۰ ميليون ليتر آب را در روز را هدر مي دهد. بنابراين صرفه جويي حتي ۱۰ درصد هم قابل ملاحظه است. گروه ديگري از پژوهشگران با تقليد از سامانه جمع آوري آب اين سوسك درصدد ساختن چادرهايي هستند كه آب مورد نياز خود را جمع كنند، و نيز سطوحي بسازند كه معرّف ها را برای كاربردهاي وسيله مخصوص آزمايشگاهي مخلوط كنند. 20 نفر براي اين تجربه جديد استخدام شده اند ولي امكان بالقوه واقعي در سطح جهان مي تواند تا صد هزار شغل جديد باشد.

اقتصادآبی از پروژه اي در بنين نام مي برد كه در آن جا يك سامانه فرآوري غذا و مزرعه داري نوين از روشي كه يك اكوسيستم مواد غذايي را به طور زنجيره به هم پيوند مي زند تقليد مي كند. ضايعات حيواني كشتارگاه در يك مزرعه پرورش كرم براي تغذيه ماهي و بلدرچين فرآوري مي شوند، بيوگاز توليد شده از اين فرايند به مصرف توليد برق وتصفيه خانه هاي آب مي رسد.  این طرح نمونه اي كوچك از اقتصاد آبی است. اين طرح به خاطر همان مقدار دلار، يورو، روپيه يا يوآني كه ايجاد مي كند، درآمد، وسيله امرار معاش و امنيت غذايي بوجود مي آورد و در همان حال ضايعات را بازيافت و دوباره استفاده مي كند. تا امروز ۲۵۰ نفر در اين طرح شاغل هستند. اگراين مدل زنجيره اي در هريك از كشتارگاه هاي آفريقايي به كار گرفته شود، امكان بالقوه۵۰۰ هزار شغل،و در سراسر جهان ۵ ميليون شغل وجود دارد.

 تقريباً 70 سال از زماني مي گذرد كه ژرژ دومسترال، مهندس سوئیسی، قلاب هاي طبيعي دانه هاي گياه باباآدم (اراقيطون) را كه هنگام قدم زني درناحيه بيرون از شهر سرسختانه به لباسش چسبيده بودند مورد بررسي قرار داد و سپس اختراعي را ارائه كرد كه ( درخياطي) به نام چسبك مي شناسيم. اخيراً، ساختمان هايي نظير يك مركز خريد در زيمبابوه، يك بيمارستان در كلمبيا، يك مدرسه در سوئد، و انجمن جانورشناسي لندن با ساختارهايي الهام گرفته شده از پشته هاي موريانه خنک مي شوند. در اين ميان مدارس مهندسي در اطراف جهان تلاش مي كنند نيروي خورشيدي بسيار كارآمدتري را براساس مولكول ها وفرايندهاي فتوسنتز توليد كنند. برآنچه اقتصاد آبی تاکید می کند. امكان بالقوه وسيع چنين نوآوري هايي است. اين كتاب نقطه عطف موجود در شمار عظيمي از اين پيشرفت هاي كنوني در آزمايشگاه، در حال ايجاد يا جنبه تجاري پيدا كرده را در كانون توجه قرار مي دهد.

جهان با بحران هاي غذايي، مواد سوختي، محيط زيستي، مالي و اقتصادي به عذاب آمده است . از ميان رفتن اكوسيستم و تنوع زيستي به يك بحران اقليمي غيرمترقبه و بحران منابع طبيعي در شرف وقوع منجر شده است. يك اقتصاد آبي كه بتواند به طور نظام مند به اين چالش ها بپردازد وآماده باشد تا فرصت هاي چندگانه آشكار را غنيمت شمارد اکنون ضروري است. كره ما هميشه بزرگترين منبع ما بوده است، واين كتاب از ۱۰۰ دليل جديد نام مي برد كه چرا سرمايه گذاري در تدام پذيري اكوسيستم محلي و جهاني، هر دو، امروز حتي معتبرتر و مهم تر است. اگر از منطق طبيعت پيروي كنيم مي توانيم شالوده اي براي دگرگوني بنيادی اجتماعي و دگرگوني اقتصادي كه كاملاً آشكار است ايجاد كنيم.

لئونارد داوينچي با مهارت قدرت اكوسيستم ها وكارايي مادي طبيعت را در دست نوشته اتلانتیک خود این گونه خلاصه کرد»: هرچيزي از هرچيزي حاصل مي شود، هرچيزي از هرچیزی ساخته مي شود، به هرچيزي تبديل به هر چيزي مي شود، براي اين كه همه آنها در عناصري مي زيند كه از اين عناصر ساخته مي شود

         آخيم اشتايز                                                                    آشوک خوسلا

 معاون دبير کل سازمان ملل متحد                                   رئیس اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت

مديرعامل برنامه محيط زيست ملل متحد

 

 

 

 

تاریخ ارسال: 1394/11/9
تعداد بازدید: 4598
ارسال نظر