مصاحبه با آقای مهندس هاشمی:

 

درست در آخرین ساعات حضور آقای مهندس هاشمی در ایران پیش از مسافرت اخیرشان جهت گفتگو وارد دفترشان شدیم. سوژه ای که بخاطر آن در چنین لحظاتی به سراغ ایشان آمدیم چیزی نبود جز «اقتصاد آبی»!

موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث، در روز هفدهم فروردین ماه سال جاری مجری برگزاری سمیناری بود که با نام غریب و بکرِ خود توجه بسیاری را به خود جلب نمود. سمیناری با نام «اقتصاد آبی»!

در این سمینار موضوع «اقتصاد آبی» بعنوان دانشی نوپا و البته مورد توجه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارائه  شده و این عبارت در کنار مضامینی چون «اقتصاد سیاه» و «اقتصاد سبز»، از جمله علوم پیشرو و موفق معرفی گردید.

اقتصاد آبی، پارادایم جدیدی است که پاسخ گویی به تمامی نیازها با استفاده از منابع محدود فعلی را میسر می داند. به عبارت دیگر اقتصاد آبی رویکردی جدید در طراحی کسب و کار می باشد: استفاده از منابع در دسترس و موجود در سیستم هایی که بصورت حلقه های یک زنجیر به یکدیگر متصل می باشند و تبدیل خروجی ضایعات یک محصول به ورودی خلق یک یا چند جریان نقدینگی جدید برای کسب و کار. در پارادایم اقتصاد آبی، ده ها میلیون فرصت شغلی جدید در سراسر جهان ایجاد می شود، درآمدها افزایش پیدا کرده، برای جامعه ثروت تولید می شود و این در حالی است که محیط زیست، بیش از این فرسوده و آلوده نمی شود. در واقع با حرکت به سمت اقتصاد آبی، به تدریج از اقتصادی که در آن خوب، گران و بد، ارزان می باشد به سیستمی که در آن خوب و خلاق، اقتصادی و مقرون به صرفه می باشند شیفت پیدا خواهیم کرد

آنچه در ذیل می خوانید حاصل گفتگوی ما با آقای مهندس هاشمی مدیرعامل شرکت چگالش در این باره است:

 -  آقای مهندس هاشمی اکنون که چند هفته از برگزاری سمینار گذشته است خوشحال خواهم شد که بدانم در ذهن شما چه چیزی از موضوع «اقتصاد آبی» باقی مانده است؟

مهندس هاشمی نگاه عمیق به خودمان در داخل خودمان و نگاه ژرف نگر به اطرافمان: آن چیزی هایی که داریم، آن چیزهایی که در اختیارمان هست. این اولین چیز در ذهن من است. بعد دومین چیز نگاه به محیط زیست. یعنی ما می توانیم کاری کنیم که حداقلِ ضایعات برای محیط زیست فراهم کنیم. در حد خودمان. مثلاً هر وقت می خواهم یک چیزی را بنویسم، می توانم ریزتر بنویسم، روی کاغذ کوچکتر بنویسم یا کاری کنم که بیش از حد کاغذ پاره نکنم و دور بریزم و حتی الامکان زیاد کپی نگیرم. حتی در زمینه ی حرف زدن. چقدر حرف زیادی می زنیم! این وقت برای همه ی ماست. این وقت برای کائنات است برای کلیّت این عالم است. من می توانم استفاده ی دیگرش را بکنم من چرا وقت انسان دیگر را می گیرم؟ این یک جور ضایعات است دیگر، نیست؟حالا ضایعات را در آن سمینار نگفتند ولی همه اش ضایعات جسمی یا فیزیکی نیست. در فارسی 32 حرف داریم. با 32 حرف خیلی کلمات قشنگی می توانیم بکار ببریم. خیلی زیباست مثل فردوسی، مولوی، سعدی و مثل دیگران. بعضی اوقات با لغات خیلی ابتدایی و تکراری، حتی بعضی لغات آزاردهنده مکالمه یا مکاتبه می کنیم. خیلی بد است. و خدا نکند که مدیر مدبر هم باشیم که دیگر نگاهمان از بالا به پایین است. این هم نوعی ضایعات است. صد درصد ضایعات است. ولی متاسفانه دیده نمی شود. ضایعات را در مغز طرف مقابلمان گذاشتیم و در دلش کاشتیم. حالا آن شخص چه کار باید کند؟ چقدر باید اینطور صرف کند تا به تدریج هضمش کند؟ و یا آن اشک هایی که دارد و دیده نمی شود در داخل خودش می ریزد در گلوی خودش می ریزد.

بنابراین این دو نکته در ذهنم مانده است. که یکی توجه به خودمان، پیرامونمان و اطرافمان و دیگری کاهش ضایعات، چه ضایعات فزیکی و چه ضایعات روحی، فرقی نمی کند.

- آقای مهندس چه سوالی از وقتی که از سمینار بیرون آمدید ذهن شما را درگیر کرده است؟

مهندس هاشمی: خب اول این بود که بروم و این کتاب را بخوانم چون بنده 20 دقیقه دیر رسیدم. البته سخنرانی را کامل گوش کردم ولی شاید فقط در حد معارفه و ورود به بحث بود. من الان دنبال این هستم که کتاب را پیدا کنم. خوشبختانه یکی از دوستان من این زحمت را برای من کشیده و پیدا کرده و برایم فرستاده ولی من نگاه نکردم. بهرحال من فکر می کنم که خیلی خوب است. حرف من این است که ای کاش این سمینار در حد مثلاً یک روز، دو روز برگزار می شد و بعد حتی می شد بصورت Workshopمانند باشد که آموزش دهد در محیطی که هستیم در کاری که در حال انجام آن هستیم در شغلی که هستیم چگونه می شود آن را اجرا کرد.

- آقای مهندس شما به عنوان عضوی از صنعت احداث فکر می کنید که از چه کانال هایی می شود این مقوله ی اقتصاد آبی را وارد صنعت احداث کرد؟

مهندس هاشمی: اول تکرار همین نشست است. در درجه ی اول، ذهن باید ورود کند که اصلاً موضوع چیست. اولین سوال اینست که خب چه می خواهیم بگوییم؟ تفاوت ها را دربیاوریم. اقتصاد سرخ، اقتصاد سیاه یا اقتصاد سبز هم آنجا اشاره شد ولی بیشتر توضیح داده شود که این چیست؟ چه کاری می توانیم بکنیم؟ به نظر من خیلی خوب است، خیلی خوب است اما چرا به صنعت احداث بسنده کنیم؟ یعنی می توانیم در یک فضای بزرگتر و مناسب تر برگزار کنیم و به همه هم اطلاع رسانی کنیم. همه می آیند. چرا این را به صنعت احداث محدود کنیم؟ نه خیلی قشنگ، میتوان یک کار عظیمی کرد. من پیشنهاد می کنم خیلی خوب است که یک بخشی از کنفرانس صنعت احداث را به نظر من، نه در داخل کنفرانس بلکه در سالن جنبی اش در این ارتباط بگذارند، پیشنهاد من مشخصاً این است.

- بعنوان یک کارگاه؟

مهندس هاشمی: بله.

- آقای مهندس حالا فکر می کنید که کلاً اقتصاد آبی چرا برای صنعت احداث می تواند مفید باشد؟ یعنی اگر وارد صنعت احداث شود، به عنوان مثال برای شما، در کارهایی که می کنید در حیطه ی فعالیت هایتان و شرکت هایتان وارد شود؛ چه تغیراتی می تواند ایجاد کند؟

مهندس هاشمی: من فکر می کنم که اولین اتفاق، تغییر نگرش است. برای مدیران به نظر من خیلی خوب است. و آگاهی از آن که اصلاً مطلب چیست و چگونه می توان آن را در محیط خودشان به کار گیرند. چرا که نه؟ خیلی خوب است. تازه گفتم به نظرم فقط در صنعت احداث نگیریم چون برای همه است  ولی خب طبیعی است که کسانی که مدیر هستند یا مسئول  یک شرکت یا سازمان هستند آنان تاثیرگذاری بیشتری دارند چون آنها هستند که می توانند اقتصاد آبی را پیاده کنند.

- فکر می کنید که اگر ما بخواهیم همین اقتصاد آبی را در کل جامعه یا در کل صنعت یا در هر قشری که می تواند مخاطب این اقتصاد آبی باشد، اشاعه دهیم، فرهنگ سازی اش کنیم با چه موانعی در حال حاضر رو به رو هستیم؟

مهندس هاشمی: ببینید دو تا مطلب است. یکی مسئله ی اطلاع رسانی است. خب چه اشکال دارد از طریق رادیو یا تلویزیون یا هر کانالی که فکر می کنند می توانند این چنین مطلبی را بگویند؛ اطلاع رسانی شود؟ خود روزنامه ها خیلی قشنگ می توانند راجع به آن Lectureدهند صحبت کنند، مصاحبه کنند تا دیالوگ بوجود آید. و حتی بحث انتقادی هم بشود. چون هر کدام از این تئوری ها یا نگرش ها یک عمری دارد پس هیچ چیز را ما نباید مطلق قلمداد کنیم. ولی این ممکن است پله ای باشد برای پله ی بعدی که ما الان ناآگاه هستیم اسمش را هم بگذاریم اقتصادx  که ممکن است یک ترکیبی باشد از اقتصاد سبز و آبی. ولی گام اول به نظر من اطلاع رسانی است . کاری کنیم  که در واقع به نحوی همه مطلع شوند و بحث روز شود من تا کنون جایی ندیدم در ایران که از اقتصاد آبی آگاه باشند. جز یکی از آقایان که خب ایشان اهل مطالعه بود گفت چرا اتفاقاً من یک کتابی در اینترنت دیدم و برای من آن را دانلود کرده. من شخصاً در جایی دیگر ندیدم در روزنامه ها و در مطبوعات نخوانده ام. حالا شاید من به روز نبودم.

- آقای مهندس هاشمی بعنوان عضوی از جامعه شرکتهای نفت و گاز که در این سمینار حضور داشتید چه حرفی یا چه پیشنهادی در این زمینه دارید که برای ما بگویید؟ حرفی که نگفته باشید، پیشنهادی که دلتان می خواهد مطرح کنید. به جز آن دو پیشنهاد قبلیتان : یکی اینکه در کنفرانس صنعت احداث بطور جداگانه مطرح شود. دوم اینکه ما فقط صنعت احداث را در نظر نگیریم. اقشار مختلف و جامعه ی کلان تری را برای گسترشش در نظر بگیریم.

مهندس هاشمی: خب سومین مطلب این است که خود آقای دکتر کیا گلسرخی تشریف بیاورند و به نظر من دعوتشان کنید به ایران بیایند و همچنین چه بهتر که که بتوانند با یک تیمی همراه باشند که آن گروه، نمونه هایی باشند از آنهایی که در تحقیقات خودشان پیاده کردند. در مجارستان که ایشان هستند احتمالاً سازمانهایی هستند که این موضوع را پیاده کرده اند و موفق هستند. بیایند Lectureبدهند. بگویند ما قبل از اینکه با اقتصاد آبی آشنا شویم این مسیر را می رفتیم الان با اقتصاد آبی این مسیر را می رویم. خیلی خوب است خیلی عالی است.

- یعنی یک مقایسه ی تطبیقی هم داشته باشیم.

مهندس هاشمی: بله، عملی است. می تواند پارامترهایش را هم بگوید، بگوید از نظر هزینه و زمان چقدر صرفه جویی کرده ام، چقدر آرامش بیشتری داریم و الی آخر. اصلاً من آنطور که فهمیدم همه اش تطابق با محیط طبیعت است. یکی از چیزهایی که من یادم رفت خدمتتان بگویم این بود که شما با طبیعت همگام می شوید. در فضا نیستید. دیگر آن موقع نمی گویند مثلاً محیط زیست را خراب کنم چون می خواهم فلان کار را انجام دهم. بلکه می گویند چه کار کنم بهتر است؟ مناسب ترین راه را انتخاب می کنم. یک توجهی به محیط زیست باید انجام دهند. بله صد درصد نمی شود رسید ولی به مقدار زیادی بخصوص در کشور ما می شود. ما خیلی  ولخرج ایم ضایعات زیادی داریم. زمان را از دست می دهیم. راندمانمان خیلی پایین است. چقدر طراحی تکراری می کنیم چقدر ساخت تکراری می کنیم. ساختمان می سازیم بعد از 5 سال خرابش می کنیم یک کار دیگر می خواهیم بکنیم. اصلاً برای خودمان تعریف نشده است.

به نظر من این کتاب یعنی یک نگاه جدیدی، نه بخاطر جدید بودنش خوب باشد، من عاشق نوع نگاهش شده ام- با عرض معذرت از اینکه این لغت را بکار بردم- واقعاً همین  یک نگرش می دهد که تا حالا نمی دانستیم که چنین چیزی هست. من خودم وقتی  گفتند اقتصاد آبی، گفتم اقتصاد آبی؟چه می خواهد بگوید؟ اصلاً نمی دانستم که اقتصاد رنگ های مختلفی دارد که به یکی از آنها اقتصاد آبی می گویند. بنابراین من فکر می کنم که بخصوص برای جامعه ما بسیار موثر است. یعنی ما جای بیشتری برای پیشرفت داریم تا جوامع دیگر. اصلاً در آنجا بیشتر ملاحظات می کنند که الان دارند می کنند. بهرحال بعنوان حسن ختام باید در مورد اقتصاد آبی بگویم: داستان  همه اش در این جهت است. یعنی راندمان بالاتر.

تاریخ ارسال: 1394/11/5
تعداد بازدید: 3799
ارسال نظر