همایش فرونشانی کربن و چشم انداز توسعه  گری در صنعت احداث و انرژی

همایش " فرونشانی کربن و چشم انداز توسعه  گری در صنعت احداث و انرژی "

موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی متشکل از تشکلها و شرکت های تراز اول عمرانی و صنعتی کشور ، با همکاری و حمایت 25 نهاد تخصصی همایش " فرونشانی کربن و چشم انداز آن برای توسعه گری در صنایع احداث و انرژی " را در تاریخ دهم آذرماه نود هشت از ساعت 15 تا  18 و سی دقیقه در محل جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار نمود . این نشست علمی کاربردی در  بخش برگزار گردید. ابتدا ضمن خوش آمد گوئی، آقای مهندس اشتری از سوی موسسه تحقیق برای توسعه به معرفی موسسه و تشریح فعالیت ها و تأثیرات آن در جامعه مهندسی و اقتصادی کشور پرداختند و سپس در بخش دوم، فرازهائی از سند ملی تغییر اقلیم کشور توسط سرکارخانم مهندس اوجاقی قرائت گردید. در بخش سوم این همایش که عمدتا با شرکت متخصصان و کارآفرینان برجسته انرژی و احداث کشور برگزار شد، سخنرانی اصلی ایراد گردید که طی آن بحران افزایش درجه حرارت کره زمین و تغییرات اقلیمی آلودگی بوجود آمده ناشی از نشر غیر طبیعی اکسید کربن به درون جو مورد بررسی قرار گرفت .همچنین یادآوری گردید که بدلیل انقلاب صنعتی و فعالیت های صنعتی جهانی طی150140- سال اخیر، بویژه در نیمه دوم قرن بیستم ببعد ،  برای تأمین انرژی کارخانجات صنعتی و نیروگاه های تولید انرژی از سوخت های فسیلی زغال سنگ و هیدروکربورها استفاده شده است و حاصل آن انتشار بسیار زیاد و مازاد بر چرخش طبیعی گازهای گلخانه ای مانند          دی اکسید کربن در جو و نهایتا افزایش درجه حرارت کره زمین شده است. این ازدیاد درجه حرارت ، از دو قرن پیش تاکنون منجر به افزایش درجه حرارت کره زمین بمیزان یک درجه شده است که تغییرات عظیم آب و هوائی را موجب گردیده است .این فرآیند ، بهمین وضع و شدت ، در صورت ادامه زندگی را بر روی کره زمین بسیار سخت و تقریبا غیر ممکن خواهد کرد ، از سوی دیگر برای بسیاری کشورهای جهان ، توسعه را با گسترش صنایع و تکنولوژی تعریف کرده اند و تاکنون الگوی جانشینی برای آن اندیشیده نشده است و نهایتا جهان کماکان به این روند تهدید آمیز صنعتی شدن ادامه می دهد. . در دوسه دهه گذشته، جامعه جهانی با شناخت بحران آب و هوائی و تغییرات اقلیمی، نشست ها وکنفرانس های متعددی برگزار و               کنوانسیون هائی را تصویب نموده است که بنام محل برگزاری نشست ها،کیوتو ، پاریس و بیاریتس نام برده می شود . این کنوانسیون ها پیرامون تمهیدات و محدودیت ها برای مقابله با اثرات تغییر اقلیم و در عین حال دستیابی به توسعه پایدار جهانی در دو مرحله (تا 2015 وسپس تا 2030 ) تصویب و اغلب کشورهای جهان برروی آن صحه گذاشتند. براساس این اسناد و موافقت نامه ها، کشورها برای کاهش گازهای گلخانه ای محدوده جغرافیائی خود تعهداتی پذیرفتند که در صورت عدم انجام این تعهدات جرائمی را باید بپذیرند.دولت ایران نیز برای کاهش اثرات گازهای گلخانه ای ومهمترین آن گازهای محتوی                         اکسید دو کربن ، درمعاهده پاریس تعهداتی در مقابل جامعه جهانی پذیرفته است که همگام با آنها وبا همکاری دیگر کشورها تا سال 2030 بایستی محقق گردد. محدودیت های جهانی انتشار گازهای گلخانه ای  تا سال 2030 برای نگهداشت میزان افزایش  درجه حرارت کره زمین  تا حد یک و حداکثر 5/1 درجه سانتیگراد خواهد بود. بدین منظور کشورهای اروپائی از هم اکنون بدنبال برنامه ریزی " انتشار صفر کربن " تا سال2050 و قبل از آن هستند.

 در قسمت دوم سخنرانی این همایش، سخنران محترم آقای مهندس م.جهرمی از شرکت کندوکاو انرژی پارس ، به بررسی شرایط ویژه ایران بعنوان یک کشور نفتخیز پرداخت و مزیت های اقتصادی استفاده از فرآیندهای فرونشانی  و انباشت گازکربن در ابعاد مختلف افزایش بهره وری استخراج نفت، ایجاد اشتغال گسترده در صنایع بالادستی و فرودستی نفت،  و در راستای انجام تعهدات بین المللی و جلوگیری از جرائم زیست محیطی نشر گازهای گلخانه ای برشمرد و پروژه های کاربردی معرفی و تشریح نمود، که در برنامه های توسعه ششم نیز برای بهره وری در حوزه استخراج  نفت نیز لحاظ شده است ، مورد توجه فراوان قرار گرفت. در قسمت پایانی همایش، در بخش پرسش و پاسخ که از جذابیت و هیجانی خاص برخوردار بود، حاضرین از تأثیرات فراگیر همایش و ضرورت استمرار وگسترش آن در کل جامعه مهندسی و اقتصادی و همچنین افکار عمومی کشور سخن بمیان آوردند و آن هارا مورد تأکید قرار دادند..

 چکیده ای از سخنرانی همایش بشرح زیر است.

 برای مقابله با تغییرات اقلیمی ، انرژی های پاک و تجدید پذیر بایستی جایگزین سوخت های فسیلی شوند که منشأ اصلی تولید و نشر گازهای گلخانه ای به جو وگرمایش زمین هستند. تا آن زمان با راهکار بهبود راندمان انرژی نشر گاز کربنیک ناشی از سوزاندن سوخت های فسیلی را باید کاهش داد.و باز بنابر پیمان های جهانی مقابله با تغییر اقلیم، دیگر راهکار ، کاربرد                روش های فرونشانی کربن است.

گازکربنیک، جزء اصلی چرخه حیات است، ولی آیا فرآیند های طبیعی توان جذب گاز کربنیکی را دارند که با حجم عظیم از دودکش نیروگاه های برق و صنایع فسیل سوز به پسماندگاه جو پمپ و نشر می شود .روش های صنعتی فرونشانی کربن یکی از راهکارهای اساسی برای کاستن نشر تا پایان یافتن دوران رو به افول فسیل سوزی است .در دهه حاضر، در جهان و برای تأمین خدمات مختلف فرونشانی کربن شرکتهای بسیاری تأسیس و فعال شده اند.در چشم انداز 2020 تأمین خدمات فرونشانی کربن همچنین فرصتی برای شرکتهای صنایع احداث و انرژی ایران است " با نگاه اقتصادی به مقوله فرونشانی کربن و تغییر اقلیم و محیط زیست "

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال: 1398/12/3
تعداد بازدید: 616