پیش خرید کتاب نفیس چهره های برتر ماندگار صنعت احداث و انرژی

  •  پیش خرید کتاب نفیس چهره های برتر ماندگار صنعت احداث و انرژی

لینک دانلود: http://www.ehdasrd.com/specials/uploaded/files/pish-forushe-ketab.pdf  

 

  • فرم ویژه ثبت اطلاعات اولیه چهره های پیشنهادی

لینک دانلود: http://www.ehdasrd.com/specials/uploaded/files/sabte-name-avaliye.pdf

 

  • شیوه ارسال اطلاعات:

لینک دانلود: http://www.ehdasrd.com/specials/uploaded/files/marahele-hozur.pdf

 

 

 

تاریخ ارسال: 1395/6/4
تعداد بازدید: 2086