دبیر ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی معرفی شد

دبیر ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی معرفی شد

با اعلام دبیرخانه ششمین کنفرانس، مهندس کاظم سماک به عنوان دبیر ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی کشور معرفی شد.

مهندس کاظم سماک، از فعالان برجسته و پرسابقه حوزه صنعت احداث و انرژی کشور می باشد که مسئولیت دبیری پنجمین دوره این رویداد مهم را نیز بر عهده داشته است

تاریخ ارسال: 1395/5/3
تعداد بازدید: 1234