برنامه های ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی کشور اعلام شد

برنامه های ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی کشور اعلام شد

با اعلام دبیرخانه ششمین کنفرانس، سخنرانی های کلیدی داخلی، سخنرانی های کلیدی خارجی، ارائه مقالات علمی و کاربردی، برگزاری پانل های ویژه با موضوعات روز صنعت احداث و انرژی کشور، اعطای گواهینامه رسمی حضور در کنفرانس و همچنین رونمایی از کتاب نفیس چهره های برجسته و ماندگار صنعت احداث و انرژی از مهم ترین برنامه های ششمین دوره این رویداد مهم توسعه ای بخش خصوصی کشور خواهد بود.

تاریخ ارسال: 1395/5/3
تعداد بازدید: 1019