1394/11/9

تصاویر

تصاویر کنفرانس پنجم:                                                

1394/11/8

قطعنامه

قطعنامه کنفرانس پنجم: خداوند سبحان را شکر می­گذاریم که پنجمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور، وزیر محترم راه و شهرسازی، معاون محترم…

1394/11/8

برنامه سخنرانی ها

برنامه سخنرانی های کنفرانس پنجم: پذیرش و پذیرایی حین ورود  08:45-08:00 پانل شماره 1 روز دو شنبه، 25 آبان ماه ساعت: 10:30 – 09:00 عنوان کلی برنامه شرح زمان (دقیقه) سرود ملی ج.ا.ا…

1394/11/8

حامیان

حامیان کنفرانس پنجم: شرکت کولهام شرکت تهران جنوب شرکت تناوب شرکت ساختمانی ژیان شرکت صانیر شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی شرکت دریا خاک پی شرکت کار و اندیشه…

1394/11/8

گزارش

گزارش کنفرانس پنجم: پنجمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور، وزیر محترم راه و شهرسازی، معاون محترم ایشان و همچنین معاون محترم وزارت نیرو…