کاتالوگ_کامل.jpg

1394/11/9

تصاویر

تصاویر کنفرانس اول:                                                  

کاتالوگ_کامل.jpg

1394/11/8

قطعنامه

قطعنامه کنفرانس اول: به نـام او که هستي بخش جهـان است قطعنامه پایانی همایش دو روزه" اولین کنفرانس بین المللی ماندگاری، ظرفیت سازی و توانمندسازی شرکت ها و سازمان های…

کاتالوگ_کامل.jpg

1394/11/8

پوشش خبری

 پوشش خبری کنفرانس اول: خبرگزاری ها ایران تجارت پایگاه اطلاع رسانی صبا ایسنا سیبنا گروه اقتصادی تهران - حیات روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ایرنا دیدگاه نیوز…

کاتالوگ_کامل.jpg

1394/11/8

برنامه سخنرانی ها

برنامه سخنرانی های کنفرانس اول: مراسم افتتاحیه روز اول(24 مهر) عنوان سمت سخنران نام خیر مقدم و گزارش دبیر دبیر کنفرانس آقای مهندس علی اصغرگلسرخی گزارش علمی کنفرانس دبیر…

کاتالوگ_کامل.jpg

1394/11/8

حامیان

حامیان کنفرانس اول: دانشکده های فنی دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین  طوسی پروهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف بانک مرکزی جمهوری…

کاتالوگ_کامل.jpg

1394/11/6

گزارش

گزارش کنفرانس اول: کنفرانس بین المللی ماندگاری، ظرفیت سازی و توانمندسازی شرکت ها و سازمان های پروژه محور با رویکرد صنعت احداث  مورخ 24 و 25 مهرماه 1389 در مرکز همایش های…