تصاویر ششمین کنفرنس صنعت احداث و انرژی

1395/12/21

تصاویر ششمین کنفرنس صنعت احداث و انرژی

تصاویر ششمین کنفرنس صنعت احداث و انرژی:                                      

جدول خدمات ویژه حامیان کنفرانس

1395/6/3

جدول خدمات ویژه حامیان کنفرانس

جدول خدمات قابل ارائه به حامیان ششمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی http://www.ehdasrd.com/specials/uploaded/files/jadvale-forsatha.pdf  

سازمان های برگزارکننده و حامیان معنوی دعوت شده در کنفرانس

1395/5/3

سازمان های برگزارکننده و حامیان معنوی دعوت شده در کنفرانس

سازمان های برگزارکننده و حامیان معنوی دعوت شده در کنفرانس سندیکای شرکت های ساختمانی ایران سندیکای صنعت برق ایران فدراسیون صادرات انرژی  صنایع وابسته ایران سندیکای…

دبیر ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی معرفی شد

1395/5/3

دبیر ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی معرفی شد

دبیر ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی معرفی شد با اعلام دبیرخانه ششمین کنفرانس، مهندس کاظم سماک به عنوان دبیر ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی…

برنامه های ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی کشور اعلام شد

1395/5/3

برنامه های ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی کشور اعلام شد

برنامه های ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی کشور اعلام شد با اعلام دبیرخانه ششمین کنفرانس، سخنرانی های کلیدی داخلی، سخنرانی های کلیدی خارجی، ارائه مقالات…

اعضای کمیته برگزاری ششمین کنفرانس انتخاب شدند

1395/5/3

اعضای کمیته برگزاری ششمین کنفرانس انتخاب شدند

اعضای کمیته برگزاری ششمین کنفرانس انتخاب شدند با اعلام دبیرخانه ششمین کنفرانس، آقایان مهندس علی اصغر گلسرخی (رئیس هیأت امناء موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث و انرژی)،…

1394/11/9

تصاویر

تصاویر کنفرانس سوم:                                  

1394/11/9

تصاویر

تصاویر کنفرانس پنجم:                                                

1394/11/9

تصاویر

تصاویر کنفرانس چهارم:                        

1394/11/9

تصاویر

تصاویر کنفرانس دوم:                                                                

1394/11/9

تصاویر

تصاویر کنفرانس اول:                                                  

1394/11/8

قطعنامه

قطعنامه کنفرانس پنجم: خداوند سبحان را شکر می­گذاریم که پنجمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور، وزیر محترم راه و شهرسازی، معاون محترم…

1394/11/8

برنامه سخنرانی ها

برنامه سخنرانی های کنفرانس پنجم: پذیرش و پذیرایی حین ورود  08:45-08:00 پانل شماره 1 روز دو شنبه، 25 آبان ماه ساعت: 10:30 – 09:00 عنوان کلی برنامه شرح زمان (دقیقه) سرود ملی ج.ا.ا…

1394/11/8

حامیان

حامیان کنفرانس پنجم: شرکت کولهام شرکت تهران جنوب شرکت تناوب شرکت ساختمانی ژیان شرکت صانیر شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی شرکت دریا خاک پی شرکت کار و اندیشه…

1394/11/8

گزارش

گزارش کنفرانس پنجم: پنجمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور، وزیر محترم راه و شهرسازی، معاون محترم ایشان و همچنین معاون محترم وزارت نیرو…

1394/11/8

قطعنامه

قطعنامه کنفرانس چهارم: به نام خـدا قطعنامه چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی کشور توسط مؤسسه تحقیق و توسعه…

1394/11/8

پوشش خبری

پوشش خبری کنفرانس چهارم: بازار ساختمان و تاسیسات خبرگزاری هیتنا ماهنامه ساختمان و پلیمر نشریه پیشگامان ساختمان و تجهیزات انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران نشریه مقاوم…

1394/11/8

برنامه سخنرانی ها

برنامه سخنرانی های کنفرانس چهارم:   شماره پانل: 1 (افتتاحیه) عنوان پانل: توسعه پایدار صنعت احداث و انرژی دوشنبه ، 30 دی ماه 1392 ساعت 10:30 – 9 هماهنگ کننده: آقای مهندس گلچین…

1394/11/8

حامیان

حامیان کنفرانس چهارم: ابداع گران پدیده اویول بین المللی نام آوران مهندسی توسعه شهرسازی ایرانیان الکترونیک افزار آزما آبادراهان پارس پایاساز توسعه و عمران ایثار سبلان…

1394/11/8

گزارش

گزارش کنفرانس چهارم: چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی با رویکرد ظرفیت سازی، ایجاد توانمندی و ماندگاری سازمان ها و شرکت های پروژه محور به همت موسسه تحقیق…