صنعت برق در حال گذار از نرخ یارانه‌ای به نرخ واقعی است

صنعت برق در حال گذار از نرخ یارانه‌ای به نرخ واقعی است

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان می‌کند که به نظر ‌می‌رسد، دولت به موجب طرح برق امید، قصد دارد از بخشی از درآمد خود صرفنظر کند تا قیمت برق را در بخش‌های دیگر به سمت واقعی‌سازی سوق دهد.

 

به موجب طرح موسوم به «برق امید» که از دو ماه دیگر کلید خواهد خورد، هشت میلیون خانوار یا 30 میلیون مشترک برق از تخفیف 100 درصدی در مصرف برق برخوردار خواهد شد. از زمانی که دولتمردان از این طرح رونمایی کرده‌اند، برخی کارشناسان از آن دفاع کرده و گروهی در صف مخالفان «برق امید» ایستاده اند.

موافقان بر این باورند که چنین طرحی ‌می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف بینجامد و مخالفان نیز معتقدند که اگر دولت اهتمام خود را به رشد اقتصادی معطوف کند، مردم ‌می‌توانند با عزت هزینه خدمات مصرفی خود را بپردازند. اما پرسش قابل تامل این است که اجرای طرح برق امید در نهایت چه دستاوردی به همراه خواهد داشت؟

عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران اما پیش‌بینی دارد که این طرح به کاهش شدت مصرف برق و واقعی‌سازی قیمت برق کمک خواهد کرد.

حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران گفت: این طرح برای حدود 8.5 میلیون خانوار که برق کمتری مصرف ‌می‌کنند، اجرا ‌می‌شود و ممکن است خانوارهایی را که برق بیشتری مصرف ‌می‌کنند، ترغیب کند که برای برخورداری از مزایای این طرح مصرف خود را کاهش دهند. این الگویی است در برخی کشور‌ها از جمله ترکیه نیز برای دهک‌های پایین جامعه در نظر گرفته شده و اجرا ‌می‌شود.

 او با بیان اینکه «بازار انرژی نیازمند ساماندهی است» ادامه داد: ایران با 83 هزار مگاوات نیروگاه نصب شده، از بزرگترین تولیدکنندگان برق در منطقه است. پیک مصرف در کشور ما به 60 هزار مگا وات ‌می‌رسد. یک‌سوم مصرف برق در بخش مسکونی رخ ‌می‌دهد، یک‌سوم در بخش صنعت و یک‌سوم مصرف نیز در بخش تجاری و اداری صورت ‌می‌گیرد و طرح برق امید مصرف برق در بخش مسکونی را هدف قرار داده است.

عضو هیات مدیره سندیکای برق ادامه داد: این 8.5 میلیون خانوار، سهم بالایی در درآمد دولت ندارند و به نظر ‌می‌رس، دولت از درآمد خود در این بخش صرفنظر کرده تا قیمت برق را در بخش‌های دیگر به سمت واقعی‌سازی سوق دهد. اگر این طرح روی مصرف برق در دهک‌های بالاتر اثر بگذارد و شدت مصرف را در این طبقات کاهش دهد، دولت را تا حدودی به اهدافش نزدیک کرده است.

صالحی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت بورس انرژی برای واقعی‌سازی قیمت برق مکمل طرح برق امید خواهد بود، افزود: مقرر شده است، برای مصارف بیش از 5 مگاوات در صنعت، قیمت برق در بورس انرژی تعیین شده و این مصارف از حیطه قیمت‌گذاری وزارت نیرو خارج شود. به این ترتیب که نیروگاه‌های برق بخش خصوصی در تعامل با مصرف‌کنندگان بیش از 5 مگاوات بر اساس عرضه و تقاضا کشف قیمت کنند. این روش به واقعی‌سازی قیمت برق کمک ‌می‌کند. در واقع بورس انرژی، یکی از ابزارهای واقعی‌سازی نرخ برق خواهد بود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه صنعت برق یک صنعت زیرساختی است و نباید آسیب ببیند، ادامه داد: صنعت برق در ایران در حال گذار از نرخ یارانه‌ای به سمت نرخ واقعی است و این مرحله ممکن است چند سال به طول بیانجامد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران

تاریخ ارسال: 1399/6/15
تعداد بازدید: 250