تحقق جهش تولید نیازمند تغییر در سیاست‌های کلان است

تحقق جهش تولید نیازمند تغییر در سیاست‌های کلان است

غلامحسین شافعی معتقد است: تغییر رویکردی که باید در اقتصاد کلان اتفاق بیفتد این است که بخش های مولد جذابیت بیشتری نسبت به بخش های غیرمولد پیدا کند. باید سودآوری در بخش مولد از سودآوری بخش های سوداگری بالاتر رود. اگر این اتفاق نیفتد هر چقدر تلاش کنیم منابع از بخش تولید به بخش های غیر مولد و سوداگری می رود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به عملکرد بخش های تولیدی در زمینه نیازهای مبارزه با کرونا گفت: قابلیت های زیادی در کشور وجود دارد که در زمینه مقابله با کرونا نیز به نمایش گذاشته شد. کشورهای زیادی در دنیا هستند که محدودیت هایی تحریمی مشابه ایران را ندارند اما در جریان کرونا نوانستند به خوبی کشور ما عمل کنند. با همکاری و همگامی مردم در مقابله با این پدیده شوم، اقدامات خوبی صورت گرفت.

غلامحسین شافعی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران در مورد پیش نیازهای تحقق جهش تولید در سال جاری اظهار داشت: اگر در سیاست های کلان کشور تغییرات بنیادین اتفاق نیفتد، مسئله جهش تولید در حد شعار باقی می ماند و نمی توانیم جهش واقعی به تولید بدهیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: تغییر رویکردی که باید در اقتصاد کلان اتفاق بیفتد این است که بخش های مولد جذابیت بیشتری نسبت به بخش های غیرمولد پیدا کند. باید سودآوری در بخش مولد از سودآوری بخش های سوداگری بالاتر رود. اگر این اتفاق نیفتد هر چقدر تلاش کنیم منابع از بخش تولید به بخش های غیر مولد و سوداگری می رود و جهش مورد انتظار در تولید اتفاق نمی افتد. بنابراین از نظر سیستم قاعده گذاری این کار را در بخش تولید انجام بدهیم.

رئیس اتاق ایران همچنین درباره واگذاری شرکت های دولتی گفت: اگر به دنبال اهداف سیاست های اصل 44 هستیم باید به خصوصی کردن مدیریت توجه کنیم. الان تغییر مالکیت اتفاق می افتد اما تغییر مدیریت صورت نمی گیرد. این روش با اهداف اصلی سیاست های اصل 44 مغایرت دارد. اگر قرار باشد با واگذاری سهام، بازهم مدیریت دولتی باقی بماند، آن اهداف اصلی را محقق نخواهد کرد.

شافعی تاکید کرد: اگر بخش خصوصی تقویت و توانمند نشود؛ اگر اقتصاد مردمی و خصوصی حاکم نشود، جهشی در اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد. هیچ کشوری با اقتصاد غیر مردمی و غیر خصوصی به جهش نرسیده است.

منبع:پایگاه خبری اتاق ایران

تاریخ ارسال: 1399/2/30
تعداد بازدید: 227