روی خوش آزادی اقتصادی به بخش‌خصوصی نمایان می‌شود؟

روی خوش آزادی اقتصادی به بخش‌خصوصی نمایان می‌شود؟

رضا پدیدار می‌گوید دولت در سال ۹۸ باید روی آزادی اقتصادی تاکید داشته باشد و مدیریت اقتصاد کشور را براساس اولویت‌ها سامان دهد.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران معتقد است که رویکرد دولت برای سال آینده، باید تنظیم مناسبات باشد و به حکمرانی و دخالت در اقتصاد پایان دهد.

رضا پدیدار در این رابطه، تجارب اقتصاد جهانی و به ویژه در منطقه خاورمیانه را شاهد می‌گیرد که به گفته وی، دخالت بیش از حد دولت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی ثمره‌ای جز خسران و بروز آفت برای کشورها و اقتصاد آنها نداشته است. او امیدوار است که دولت دوازدهم که به نیمه راه رسیده است، چشم‌انداز سال 98 خود را بر آزادی‌های اقتصادی برای بخش خصوصی و حرکت به سمت علمی‌‌سازی مبانی اقتصادی قرار دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اصلاح و ترمیم نظام پرداخت یارانه‌ها را از دیگر الزامات اقتصاد 98 دانست و گفت: یارانه نقدی باید به سه دهک پایین جامعه تخصیص یابد در حالی که منابع ناشی از آزادسازی یارانه‌ها در بخش تولید سرمایه‌گذاری شود تا با معقول شدن قیمت‌ها، علاوه بر آنکه بر تورم مهار زده می‌شود، مسیر اشتغال‌زایی در کشور نیز هموار شود.

 

استقرار نظام آراستگی در مدیریت اقتصادی کشور

رئيس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه دولت از گونه‌ای در هم‌ریختگی در اولویت‌های اقتصادی رنج می‌برد، گفت: عدم آراستگی در مدیریت اقتصادی کشور، آسیبی است که دولت‌ها در کشور همواره به آن گرفتار بوده‌اند و این در حالی است که اگر این آراستگی در مدیریت اقتصادی کشور وجود نداشته باشد، معضل نوسانات اقتصادی پدید خواهد آمد که اولویت‌ها را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد.

رضا پدیدار با اشاره به اینکه دولت در سال آینده باید تلاش کند تا مانع از بروز نوسانات اقتصادی شود، افزود: از جمله اولویت‌های اقتصادی، حل معضلات بانکی است و باید به سمتی حرکت کرد که تامین سرمایه برای طرح‌های تولیدی و اقتصادی در کشور از طریق نظام پولی و بانکی کشور میسر و در دسترس باشد.

وی ایجاد اکوسیستم اقتصادی در کشور را ضروری دانست و گفت: بسیار مناسب است که مجلس شورای اسلامی که وظیفه قانون‌گذاری را دارد، بر اساس اکوسیستم اقتصادی که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی آن را طراحی و تدوین می‌کند، قوانین و دستور‌العمل‌ها را مصوب کند.


منبع:اتاق بازرگانی تهران

تاریخ ارسال: 1398/1/17
تعداد بازدید: 284