سال 98 سال سختی برای اقتصاد ایران است؟

سال 98 سال سختی برای اقتصاد ایران است؟

محمد لاهوتی

صادرکنندگان هم به طور قطع ارز را به چرخه اقتصاد باز می گرداند اما در روش ها اختلاف نظر وجود دارد. ما پیشنهاداتی ارائه کردیم اما کمتر از سوی دولت شنیده شده است.

 سال 97 چه از نظر رخدادهایی که در حوزه ارز شاهد آن بودیم، چه از نظر خروج آمریکا سال پرفرازو نشیبی برای اقتصاد ایران بود. سال 97 برخلاف انتظارها سالی متفاوت از سال 96 بود. از سوی دیگر باوجود فشارهای خارجی، تصمیم های شتاب زده دولت هم به التهاب شرایط کمک کرد. نتیجه این بود که در همه شئون اقتصادی، چه در صادرات چه در واردات و  چه در تولید به رشد مثبت نرسیدیم و تقریبا در بعضی موارد رشد منفی بوده و میزان فاصله از رشد مثبت یا صفر هم زیاد بوده است. ما با چنین وضعیتی سال 98 را آغاز می کنیم درحالیکه در حوزه سیاست گذاری ارزی و صادرات و تحریم های خارجی هم وضعیت سخت تری خواهیم داشت. فکر می کنم در سال 98 دولت سیاست های انقباضی را ادامه می دهد و به سمت مدیریت بیشتر هزینه کرد ارزی حرکت می کند بنابراین سال 98 سال سخت تری برای اقتصاد ایران نسبت به سال 97 است.

پیمان سپاری ارزی به دغدغه جدی صادرکنندگان تبدیل شده و تا این دغدغه برطرف نشود نمی توان انتظار بهبود روند صادرات را داشت. در مصوبه مجلس مسئله ارز به امانت و عدم بازگشت آن به خیانت در امانت ربط داده شده است. با وجود چنین رویکردهایی ورود افراد جدید به صادرات کمتر ممکن است و کسانی که اکنون در این حوزه فعالیت می کنند هم سراغ بخش های کم خطر تر خواهند رفت. پیامد این وضعیت کاهش صادرات و کاهش تولید است. امیدوارم که پیش بینی ها و برداشت های ما از سال 98 به نوع دیگری رقم بخورد اما شواهد وضعیت سخت تری را نوید می دهد.

ما در کلیات با دولت موافقیم و هیچ مخالفتی با دولت درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد نداریم. از نظر ما این مطالبه به حق دولت است و صادرکنندگان هم به طور قطع ارز را به چرخه اقتصاد باز می گرداند اما در روش ها اختلاف نظر وجود دارد. ما پیشنهاداتی ارائه کردیم اما کمتر از سوی دولت شنیده شده است. در این بخش به همراهی بیشتر دولت نیاز داریم و اینکه صدای بخش خصوصی را بشنود و  اصلاحات را براساس واقعیت های موجود به مرحله اجرا درآورد و هر برنامه ای را براساس این واقعیت ها  تنظیم کند. تعامل با بخش خصوصی در شرایط کنونی هم به نفع دولت و هم به نفع صادرات کشور است تا با همکاری هم از شرایط ارزی کنونی به خوبی گذر کنیم. درواقع هم باید منویات دولت برآورده شود و هم صادرات آسیب نبیند.

واقعیت این است که جلسه های متعددی برگزار شده، از ریاست بانک مرکزی و کارشناسان بانک مرکزی تا وزیر صمت و معاونت ها همه با بخش خصوصی جلسه برگزار کرده اند اما خروجی کار آنچه پیش بینی می کردیم نبوده است. هم چنان سیاست هایی به اجرا در می آید که به دغدغه های صادرکنندگان اضافه می کند. این درحالی است که از محل فروش نفت و ارز نفتی هم در تنگنا قرار گرفته ایم بنابراین باید در حوزه صادارت فضا را برای ارز آوری بیشتر فعالان اقتصادی باز تر کنیم. صادرکنندگان نمی گویند که ارز را باز نمی گردانند، ما با دولت تنها در حوزه مسیر بازگشت و روش ها اختلاف نظر داریم.

واردات کالا توسط  صادرکننده یکی از مسائل است. تا حدودی مشکلات در این زمینه برطرف شده و سقف 500 هزار دلار برداشته شده است و میانگین واردات سه سال گذشته و الزام به فعالیت در این حوزه هم رفع شده است اما اصل مطلب واگذاری ارز صادراتی به اشخاص ثالث است و در این زمینه هم چنان با مشکل رو به رو هستیم. همه صادرکنندگان واردکننده نیستند یا نیاز به واردات کالا ندارند چراکه تولید کننده نیستند. بسیاری از صادرکنندگان صرفا به عنوان تاجر فعالیت می کنند ضمن اینکه واردات مثل صادرات یک امر تخصصی است و اینکه همه را ملزم به انجام همه کاری بکنیم، شایسته نیست و بر همه حوزه اثر منفی بر جای می گذارد. این درحالی است که اگر امکان واگذاری ارز صادراتی روان شود، صادرکننده بتواند ارز را به واردکننده منتقل کند و ثبت سفارش تسهیل شود، بسیاری از مشکلات صادرکنندگان رفع خواهد شد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران

تاریخ ارسال: 1397/12/5
تعداد بازدید: 308