امکان فروش نفت به صورت کاغذی فراهم شود

امکان فروش نفت به صورت کاغذی فراهم شود

با عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی که تمامی آن طی دو مرحله مورد معامله قرار گرفت، نفس تازه‌ای به این بخش از رینگ معاملاتی در کشور دمیده شد.

 با عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی که تمامی آن طی دو مرحله مورد معامله قرار گرفت، نفس تازه‌ای به این بخش از رینگ معاملاتی در کشور دمیده شد. چراغ این عرضه یک میلیونی را شرکت ملی نفت روشن کرد و اگرچه در مرحله اول تنها 280 هزار بشکه به فروش رفت و نگرانی‌هایی از شکست این عرضه در دل‌ها ایجاد کرد، اما در فاز دوم خریداران گمنام اجازه ندادند باقی‌مانده بشکه‌های نفت عرضه شده روی زمین بماند و به این ترتیب، مدافعان سرسخت فروش نفت خام در بورس نفس راحتی کشیدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در فاز نخست 280 هزار بشکه نفت در بورس انرژی به قیمت هر بشکه 74.95 دلار به فروش رفت و در مرحله دوم نیز با توجه به نوسانات قیمت جهانی نفت، خریداران موفق شدند 720 هزار بشکه نفت را با نرخ 64.96 دلار برای هر بشکه، معامله کنند.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران که از مدافعان و مبلغان عرضه نفت خام در بورس انرژی است و در این کمیسیون به همراه همکارانش، به نمایندگی از بخش خصوصی تلاش کرده است تا این عرضه‌ها عملیاتی شود، معتقد است که اگر بورس انرژی روی مدار معاملات قرار گیرد، توسعه صنعت نفت در کشور شتاب می‌گیرد.

رضا پدیدار با بیان اینکه عمده کشورهای مبتنی بر اقتصاد نفتی، به خوبی از توانایی بخش خصوصی و مبادلات آزاد نفت برای پیشرفت و توسعه صنایع و اقتصاد خود استفاده کرده‌اند، افزود: این در حالی است که در ایران فروش نفت انحصاری بوده و از قدرت انعطاف‌پذیری این محصول برای توسعه استفاده نشده است.

وی افزود: طی 20 سال گذشته که از ظهور بورس انرژی در کشور می‌گذرد، حاکمیت و دولت‌ها تمایلی به فعال‌سازی این بازار با کمک بخش خصوصی نداشتند که خوشبختانه طی ماه‌های اخیر با اقدام شجاعانه شورای عالی بورس و احیای دوباره بورس انرژی، نقطه تحول صنعت نفت ایران در دوره جدید آغاز شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال، خاطرنشان کرد که زیرساخت‌های لازم برای عرضه نفت در بورس انرژی هنوز تکمیل نشده است. به گفته پدیدار، ساز و کار بورس انرژی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که خریداران و معامله‌گران نفت خام در این بازار مورد ارزیابی قرار گرفته و یک خط اعتباری نیز برای آنان تامین شود.

او با اشاره به اینکه معامله‌گران نفت خام در بورس انرژی باید وجوه مورد معامله را به صورت 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی پرداخت کنند، افزود: با این حال، مکانیزم پرداخت ارزی و ریالی در این بازار هنوز به کارآمدی لازم نرسیده است.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران سپس به نکته دیگری اشاره کرده و افزود: بورس در تمام دنیا، علاوه بر مبادله و معامله فیزیکی کالا، بر پایه خرید و فروش اوراق سلف و معاملات کاغذی نیز استوار است. به ویژه آنکه حجم عمده‌ای از معاملات نفت در جهان، به صورت کاغذی صورت می‌گیرد. بنابراین، در بورس انرژی ایران نیز باید علاوه بر معاملات فیزیکی نفت خام، داد و ستد سلفی و کاغذی برای آن نیز عملیاتی شود.

با عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی که تمامی آن طی دو مرحله مورد معامله قرار گرفت، نفس تازه‌ای به این بخش از رینگ معاملاتی در کشور دمیده شد.

 با عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی که تمامی آن طی دو مرحله مورد معامله قرار گرفت، نفس تازه‌ای به این بخش از رینگ معاملاتی در کشور دمیده شد. چراغ این عرضه یک میلیونی را شرکت ملی نفت روشن کرد و اگرچه در مرحله اول تنها 280 هزار بشکه به فروش رفت و نگرانی‌هایی از شکست این عرضه در دل‌ها ایجاد کرد، اما در فاز دوم خریداران گمنام اجازه ندادند باقی‌مانده بشکه‌های نفت عرضه شده روی زمین بماند و به این ترتیب، مدافعان سرسخت فروش نفت خام در بورس نفس راحتی کشیدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در فاز نخست 280 هزار بشکه نفت در بورس انرژی به قیمت هر بشکه 74.95 دلار به فروش رفت و در مرحله دوم نیز با توجه به نوسانات قیمت جهانی نفت، خریداران موفق شدند 720 هزار بشکه نفت را با نرخ 64.96 دلار برای هر بشکه، معامله کنند.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران که از مدافعان و مبلغان عرضه نفت خام در بورس انرژی است و در این کمیسیون به همراه همکارانش، به نمایندگی از بخش خصوصی تلاش کرده است تا این عرضه‌ها عملیاتی شود، معتقد است که اگر بورس انرژی روی مدار معاملات قرار گیرد، توسعه صنعت نفت در کشور شتاب می‌گیرد.

رضا پدیدار با بیان اینکه عمده کشورهای مبتنی بر اقتصاد نفتی، به خوبی از توانایی بخش خصوصی و مبادلات آزاد نفت برای پیشرفت و توسعه صنایع و اقتصاد خود استفاده کرده‌اند، افزود: این در حالی است که در ایران فروش نفت انحصاری بوده و از قدرت انعطاف‌پذیری این محصول برای توسعه استفاده نشده است.

وی افزود: طی 20 سال گذشته که از ظهور بورس انرژی در کشور می‌گذرد، حاکمیت و دولت‌ها تمایلی به فعال‌سازی این بازار با کمک بخش خصوصی نداشتند که خوشبختانه طی ماه‌های اخیر با اقدام شجاعانه شورای عالی بورس و احیای دوباره بورس انرژی، نقطه تحول صنعت نفت ایران در دوره جدید آغاز شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال، خاطرنشان کرد که زیرساخت‌های لازم برای عرضه نفت در بورس انرژی هنوز تکمیل نشده است. به گفته پدیدار، ساز و کار بورس انرژی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که خریداران و معامله‌گران نفت خام در این بازار مورد ارزیابی قرار گرفته و یک خط اعتباری نیز برای آنان تامین شود.

او با اشاره به اینکه معامله‌گران نفت خام در بورس انرژی باید وجوه مورد معامله را به صورت 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی پرداخت کنند، افزود: با این حال، مکانیزم پرداخت ارزی و ریالی در این بازار هنوز به کارآمدی لازم نرسیده است.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران سپس به نکته دیگری اشاره کرده و افزود: بورس در تمام دنیا، علاوه بر مبادله و معامله فیزیکی کالا، بر پایه خرید و فروش اوراق سلف و معاملات کاغذی نیز استوار است. به ویژه آنکه حجم عمده‌ای از معاملات نفت در جهان، به صورت کاغذی صورت می‌گیرد. بنابراین، در بورس انرژی ایران نیز باید علاوه بر معاملات فیزیکی نفت خام، داد و ستد سلفی و کاغذی برای آن نیز عملیاتی شود.

با عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی که تمامی آن طی دو مرحله مورد معامله قرار گرفت، نفس تازه‌ای به این بخش از رینگ معاملاتی در کشور دمیده شد.

 با عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی که تمامی آن طی دو مرحله مورد معامله قرار گرفت، نفس تازه‌ای به این بخش از رینگ معاملاتی در کشور دمیده شد. چراغ این عرضه یک میلیونی را شرکت ملی نفت روشن کرد و اگرچه در مرحله اول تنها 280 هزار بشکه به فروش رفت و نگرانی‌هایی از شکست این عرضه در دل‌ها ایجاد کرد، اما در فاز دوم خریداران گمنام اجازه ندادند باقی‌مانده بشکه‌های نفت عرضه شده روی زمین بماند و به این ترتیب، مدافعان سرسخت فروش نفت خام در بورس نفس راحتی کشیدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در فاز نخست 280 هزار بشکه نفت در بورس انرژی به قیمت هر بشکه 74.95 دلار به فروش رفت و در مرحله دوم نیز با توجه به نوسانات قیمت جهانی نفت، خریداران موفق شدند 720 هزار بشکه نفت را با نرخ 64.96 دلار برای هر بشکه، معامله کنند.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران که از مدافعان و مبلغان عرضه نفت خام در بورس انرژی است و در این کمیسیون به همراه همکارانش، به نمایندگی از بخش خصوصی تلاش کرده است تا این عرضه‌ها عملیاتی شود، معتقد است که اگر بورس انرژی روی مدار معاملات قرار گیرد، توسعه صنعت نفت در کشور شتاب می‌گیرد.

رضا پدیدار با بیان اینکه عمده کشورهای مبتنی بر اقتصاد نفتی، به خوبی از توانایی بخش خصوصی و مبادلات آزاد نفت برای پیشرفت و توسعه صنایع و اقتصاد خود استفاده کرده‌اند، افزود: این در حالی است که در ایران فروش نفت انحصاری بوده و از قدرت انعطاف‌پذیری این محصول برای توسعه استفاده نشده است.

وی افزود: طی 20 سال گذشته که از ظهور بورس انرژی در کشور می‌گذرد، حاکمیت و دولت‌ها تمایلی به فعال‌سازی این بازار با کمک بخش خصوصی نداشتند که خوشبختانه طی ماه‌های اخیر با اقدام شجاعانه شورای عالی بورس و احیای دوباره بورس انرژی، نقطه تحول صنعت نفت ایران در دوره جدید آغاز شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال، خاطرنشان کرد که زیرساخت‌های لازم برای عرضه نفت در بورس انرژی هنوز تکمیل نشده است. به گفته پدیدار، ساز و کار بورس انرژی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که خریداران و معامله‌گران نفت خام در این بازار مورد ارزیابی قرار گرفته و یک خط اعتباری نیز برای آنان تامین شود.

او با اشاره به اینکه معامله‌گران نفت خام در بورس انرژی باید وجوه مورد معامله را به صورت 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی پرداخت کنند، افزود: با این حال، مکانیزم پرداخت ارزی و ریالی در این بازار هنوز به کارآمدی لازم نرسیده است.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران سپس به نکته دیگری اشاره کرده و افزود: بورس در تمام دنیا، علاوه بر مبادله و معامله فیزیکی کالا، بر پایه خرید و فروش اوراق سلف و معاملات کاغذی نیز استوار است. به ویژه آنکه حجم عمده‌ای از معاملات نفت در جهان، به صورت کاغذی صورت می‌گیرد. بنابراین، در بورس انرژی ایران نیز باید علاوه بر معاملات فیزیکی نفت خام، داد و ستد سلفی و کاغذی برای آن نیز عملیاتی شود.


منبع:اتاق بازرگانی تهران

تاریخ ارسال: 1397/8/24
تعداد بازدید: 303