مکاتبه با مراجع بین المللی تا اصلاح شاخص های اقتصادی

مکاتبه با مراجع بین المللی تا اصلاح شاخص های اقتصادی

متاسفانه بانک جهانی پرسشنامه ها را می فرستد و مشخص نیست که این پرسشنامه ها به دست چه کسانی می رسد و با چه اطلاعاتی پر می شود. موسسات بین المللی هم اطلاعاتشان را از موسسات بین المللی مثل بانک جهانی دریافت می کنند. در چنین شرایطی باید با مراجعی مثل بانک جهانی مکاتبه کنیم و تفاوت واقعیت تا برداشت ها را تا اصلاح شاخص ادامه دهیم.

 

 در پاییز سال گذشته گزارش کسب وکار بانک جهانی نشان از نزول چهار پله ای رتبه ایران در شاخص فضای کسب وکار داشت. این گزارش می گفت رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار  در سال 2018 از 120 به 124 رسیده است درحالیکه پیش از آن، در پایان دولت دهم و با روی کار آمدن دولت یازدهم از رتبه 150 به رتبه 118 رسیده بود. تحلیل گران در آن زمان این ارتقای رتبه را بیش از هرچیز به اصلاح اطلاعات ارائه شده به بانک جهانی نسبت دادند، عاملی که بعدها، با افت چهار پله ای دوباره پای آن را وسط کشیدند. پس از انتشار گزارش بانک جهانی این دولتی ها بودند که  از بخش خصوصی به عنوان گزارشگر وضعیت ایران به بانک جهانی انتقاد کردند چراکه معتقد بودند این بخش پاسخ منصفانه ای به پرسش های بانک جهانی نداده است.

فریال مستوفی، رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران که امروز در نشست خبری درباره ارتقای 19 پله ای رتبه ایران در شاخص بین المللی آزادی اقتصادی حضور پیدا کرده بود دراین باره گفت: متاسفانه بانک جهانی پرسشنامه ها را می فرستد و مشخص نیست که این پرسشنامه ها به دست چه کسانی می رسد و با چه اطلاعاتی پر می شود. موسسات بین المللی هم اطلاعاتشان را از موسسات بین المللی مثل بانک جهانی دریافت می کنند. در چنین شرایطی باید با مراجعی مثل بانک جهانی مکاتبه کنیم و تفاوت واقعیت تا برداشت ها را تا اصلاح شاخص ادامه دهیم.

مستوفی گفت: موسسه فریزر یک موسسه تولیدکننده آمار و اطلاعات نیست بلکه آن را از دیگر مراجع دریافت می کند. اصلاح آمار عرضه شده به چنین موسساتی منوط به بهبود روابط با دنیا و ارائه بهتر و بیشتر اطلاعات است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران هم چنین در پاسخ به سوالی درباره اثرگذاری تلاش یکساله مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران بر گزارش آینده مراجعی مثل بانک جهانی از وضعیت کسب وکار کشورمان گفت: گزارش کامل این موسسه درباره بهبود رتبه ایران در شاخص بین المللی آزادی اقتصادی پس از تکمیل برای ارتباط موثر و روشن تر شدن وضعیت ایران در شاخص های بین المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

منبع:اتاق بازرگانی تهران

تاریخ ارسال: 1397/7/29
تعداد بازدید: 266