ظهور آثار کسری سرمایه گذاری در صنعت برق

ظهور آثار کسری سرمایه گذاری در صنعت برق

کسری سرمایه گذاری در زیرساخت های انتقال و توزیع برق باعث شده شرکت های توزیع نیرو، نتوانند به انشعابات متقاضیان جدید رسیدگی کنند.

در آخرین گزارش سهولت کسب وکار که توسط بانک جهانی منتشر می شود، امتیاز ایران در شاخص دسترسی به برق 0.72 درصد کاهش یافته و رتبه ایران در بین 190 اقتصاد بررسی شده در این شاخص 99 است. علیرضا کلاهی فعال صنعت برق در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران در این باره گفت: در گزارش اخیر بانک جهانی در مورد سهولت کسب وکار، امتیاز ایران در شاخص دسترسی کسب و کارها به برق کاهش پیدا کرده است. به نظر می رسد رتبه و امتیاز ایران در سال آینده در این شاخص بدتر هم بشود چراکه کسری سرمایه گذاری در زیرساخت های انتقال و توزیع برق باعث شده شرکت های توزیع نیرو، نتوانند به انشعابات متقاضیان جدید رسیدگی کنند. با توجه به این مسئله به نظر می رسد افت امتیاز ایران در این شاخص ادامه پیدا کند. مسئله عدم انتقال برق به شهرک های صنعتی به دلیل مشکلات زیرساختی معضل دیگری است که به کسری سرمایه گذاری در این زمینه باز می گردد.

کلاهی گفت: یکی از مشکلات صنایع و کسب وکارهای ایرانی مسئله دشواری دریافت انشعابات به دلیل ضعف زیرساخت ها و نبود ظرفیت های آزاد در این زمینه است. نکته دیگر این است که کیفیت برق داخلی ما برای کار صنعتی مناسب نیست. دسترسی به برق یکنواخت و بدون نوسان یکی از ضروری ترین نیازهای صنعت است چراکه صنایع از نوسان آنی برق و قطعی آن زیان می بینند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه برای ارزیابی عملکرد وزیر زود است ادامه داد: ارائه برنامه از سوی وزیر نیرو یک نشانه مثبت است. این نشان می دهد ایشان فردی برنامه محور و با استراتژی است و امیدواریم نتیجه این رویکرد را در وزارت خانه ببینیم.

کلاهی ادامه داد: صنعت برق ماهیتا بلندمدت است و به سرانجام رسیدن پروژه های این صنعت سال ها طول می کشد. جبران کسری سرمایه گذاری در این زمینه زمان می برد. شاید ایجاد نیروگاه های تولید پراکنده در محل شهرک های صنعتی کمک کننده باشد اما به دلیل کشمکش های بین وزارت نیرو، نفت و تامین گاز اجرای چنین پروژه هایی هم دستخوش مشکل است.

منبع:اتاق بازرگانی تهران

تاریخ ارسال: 1396/9/14
تعداد بازدید: 187