واگذاری‌ها باید متناسب با توانمندی‌های بخش‌خصوصی باشد

واگذاری‌ها باید متناسب با توانمندی‌های بخش‌خصوصی باشد

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران معتقد است بخش خصوصی واقعی کشور توانمندی ورود به عرصه واگذاری‌های اصل 44 را دارد اما برای اینکه واگذاری بنگاه‌های دولتی با مشکل مواجه نشود اولاً باید شرایط واگذاری متناسب با شرایط اهل‌فن تعیین شود و دوما فرهنگ جمعی کار کردن را در بخش خصوصی احیا کنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی واقعی ایران توانمندی تصدی‌گری بنگاه‌های دولتی را دارد، گفت: ورود بخش خصوصی به عرصه واگذاری‌ها منوط به این است که شرایط واگذاری‌ها، جوری تعریف نشوند که فقط نهادها و دستگاه‌های وابسته به دولت بتوانند از پس آن برآیند.

محمدرضا بهرامن، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، افزود: در کنار اینکه باید شرایط واگذاری‌ها متناسب با اهالی فن تعیین شود، باید دیدگاه بخش خصوصی درباره فعالیت جمعی را نیز تغییر دهیم و آنها را به تشکیل کنسرسیوم‌هایی از داخل خود این بخش تشویق کنیم.

بهرامن اظهار کرد: در بحث واگذاری معادن طبق اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی توانست با ایجاد کنسرسیوم‌هایی وارد عمل شود و معادن را از دولت تحویل بگیرد ازاین‌رو نهادینه شدن فرهنگ جمعی کار کردن در بخش خصوصی کشور می‌تواند کارگشا باشد.

او با بیان اینکه کار جمعی بخش خصوصی، راه را برای ورود این بخش به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ باز می‌کند، تأکید کرد: البته اثرگذاری این مساله منوط به این است که واگذاری‌ها با شرایطی متناسب با وضعیت اهالی فن انجام شود.

رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: در این صورت قطعاً خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی موفق خواهد بود اما اگر واگذاری‌ها به اهالی آن انجام نشود، نتیجه آن همین وضعیتی می‌شود که اکنون در اکثر بنگاه‌های واگذاری شده رخ داده و آنها را با آسیب‌های اجتماعی و ریزش نیروی کار مواجه کرده است.

بهرامن با بیان اینکه واگذاری بنگاه‌های دولتی در مقاطع مختلف در کل دنیا اتفاق افتاده و منحصر به ایران نیست، تصریح کرد: در تمام دنیا واگذاری‌ها متناسب با توانمندی‌های بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حتی خارجی انجام شده است.

او ادامه داد: ما نیز نیازی به اختراع دوباره چرخ نداریم و فقط کافی است با پیروی از همین اصول، وارد خصوصی‌سازی شویم و از ابتدا شرایطی را مشخص کنیم که در مدت معین، تعدیل نیروی انسانی اتفاق نیفتد و متصدی جدید بنگاه نیز طرح خود برای افزایش تولید و توسعه فعالیت‌ها را ارائه کند.

به گفته بهرامن، اگر این فرایند در پیش گرفته شود، جای این نگرانی وجود ندارد که بخش خصوصی واقعی ما می‌تواند در خصوصی‌سازی درست عمل کند، یا نه.

منبع:پایگاه خبری اتاق ایران

تاریخ ارسال: 1396/9/13
تعداد بازدید: 189